2022: Nye mennesker, nye land og nye satsninger

I sommer feiret vi fem år som selskap. 2022 har vært et godt år for Forte Digital, med lansering av nye forretningsområder, nye ansatte, nye kunder, nye kontorer og god vekst. Denne veksten skyldes i all hovedsak våre fantastiske kunder og innsatsen som legges ned hver eneste dag av mine kollegaer i Forte Digital.

I årets julehilsen vil jeg rette oppmerksomhet mot en sak som er viktig for meg og oss i Forte Digital. For femte året på rad går årets julegave fra Forte Digital til Sabona, en organisasjon som siden 2001 har støttet livsviktige grasrotprosjekter i Zimbabwe. Les mer om hvordan du kan støtte prosjektet her: https://sabona.no/

Vi er heldige som får lov til å jobbe i strategiske og langsiktige partnerskap med noen av Norges største virksomheter. Vi er sikre på at denne samarbeidsmodellen gir best resultater for våre kunder og skaper grobunn for skalering og vekst for kundene våre. I 2022 har vi fått nye kunder og gjort flere spennende lanseringer med eksisterende kunder.

I november ble det klart at Måsøval valgte Forte Digital som strategisk partner. Måsøval AS er pionerer innen norsk havbruk og har siden 1973 deltatt i utvikling av en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen i Trøndelagsregionen. Med Forte Digital som strategisk partner ønsker de nå å digitalisere store deler av virksomheten for å skape varige konkurransefortrinn. Vi er allerede i gang med å utvikle en ny skybasert dataplattform sammen med Måsøval.

Nye mennesker og internasjonalisering

I 2022 passerte vi 300 ansatte i Forte Digital. Det gjør meg stolt og vitner om at vi er en attraktiv arbeidsplass med gode fagmiljøer, spennende kundeprosjekter og en attraktiv kultur. Jeg vil tørre å påstå at vi i skrivende stund er et av Norges fremste teknologi-, design- og rådgivningsmiljøer.

2022 var også året da Forte Digital ekspanderte internasjonalt. I løpet av 2022 åpnet vi både kontorer i Berlin og i København, med henholdsvis 35 og 20 ansatte. Målet er å gjenskape suksessen og måten vi allerede jobber med våre kunder på i både Tyskland og Danmark, med fokus på smart bruk av data, tverrfaglige team, pragmatisme og datadrevne kundeopplevelser.

Jeg er sikker på at denne ekspansjonen også vil bidra til å skape gode synergier på tvers av Norge, Danmark, Polen og Tyskland – og at dette vil komme kundene og våre ansatte til gode.

I oktober arrangerte vi Relevanskonferansen for femte året på rad. Med over 400 deltagere både fysisk og digitalt var arrangementet intet annet enn en megasuksess. Hva kreves for å vokse og skalere digitalt? var spørsmålet og den “røde tråden” vi diskuterte fra scenen på Sommerro House.

RELEVANS er en møteplass for ledere og beslutningstagere som brenner for gode digitale løsninger, smart bruk av data og brukeropplevelser i verdensklasse – og som vil lære og bli inspirert av andre i bransjen. Vi gleder oss til neste års konferanse!

God jul!

Planer for 2023

Forte Optimize

På nyåret vil vi presentere nyleder for Forte Optimize, Forte Digitals nye satsning på digital markedsføring. Med Forte Optimize skal vi satse tung på “growth marketing”, med hovedfokus på analyse, organisk vekst og lifecycle. Growth marketing er en strategisk, datadrevet og holistisk tilnærming til markedsføring som vektlegger hele kundereisen, både før, under og etter salg. Ambisjonen er å bli Norges beste growthmarketing-byrå som tilbyr kompetanse få andre kan tilby. Denne satsningen er en viktig del av strategien vår knyttet til det å være en vekstpartner for kundene våre.

Forte Hub 

I 2022 lanserte vi Forte Hub. Forte Hub er en ny og innovativ konsulentformidlingstjeneste i det norske markedet som skal tilby de beste selvstendige konsulentene til oppdrag for våre kunder. Denne satsningen skal vi jobbe videre med i 2023 blant annet gjennom internasjonalisering og lansering av en helt ny plattform for oppdragsgivere og konsulenter. Vi har sett at modellen funker og har fått god respons fra samarbeidspartnere og kunder.

Scaleapp 

ScaleApp er også et nytt forretningsområde vi skal satse på i 2023. Med ScaleApp skal vi hjelpe store og små selskaper med å skalere på teknologi og utvikling. Ambisjonen med ScaleApp er å redefinere nearshoring-konspetet med en helt ny modell. Les mer om satsningen her.

Vi skal også arrangere en rekke frokostseminarer i løpet av 2023. Følg med i våre kanaler i tiden fremover for mer informasjon.

Til slutt vil jeg takke alle våre kunder for et godt samarbeid i 2022. Vi gleder oss til nye lanseringer, utfordringer og spennende leveranser i året som kommer!

God jul og godt nytt fra alle oss i Forte Digital.