Arkitektur er din beste indikator på digital suksess

Arkitektur er din beste indikator på digital suksess - ta det med inn i ledergruppen!
Agil organisering har funnet veien inn i ledergrupper som en viktig del for å lykkes med digitalisering. Arkitektur, som er en av de viktigste indikatorene på suksess, er ikke en del av de samme diskusjonene. Hvorfor er det slik?

Agil organisering

Jeg tror det er nærmere tradisjonell ledelse og enklere å forstå at forretning må ha et tettere samarbeid med de som skal utvikle de digitale produktene. Agil organisering hvor forretning jobber tett med design og teknologi gir derfor mening og samtidig nærhet til produktene.

Automatisering av manuelle prosesser utført av mennesker er bedriftsøkonomisk lurt, gir et direkte utslag på bunnlinjen og er enkelt å kommunisere.

Begge deler gir kortsiktig gevinst og skalerer ikke om man ikke også inkluderer arkitektur.

Satsning på arkitektur er blitt et av det viktigste strategiske grepet man gjør som leder og det er ikke lengre et dristig trekk.

Arkitektur er din viktigste ressurs

Amazon har allerede vist oss vei ved å deklarere at alle avdelinger kun skulle kommunisere gjennom programmerbare grensesnitt, API, allerede i 2002 (Amazon API Mandate).

Offentlig sektor i Norge har utarbeidet overordnete arkitektur-prinsipper for digitalisering og datadeling som er gjort obligatoriske. Regjeringen bevilget nettopp penger til Digitaliseringsdepartementet for etablering av Datafabrikken i 2021, drevet frem av Digital Norway og med mål om å gi tilgang til data og verktøy for små og mellomstore bedrifter, akademia og mindre offentlige virksomheter. 

Maritim sektor tar ledelsen gjennom Cognite og Kongsberg Digital ved å kontekstualisere data og og hente ut verdi gjennom beslutningsstøtte eller digitale tvillinger.

Den datadrevne økonomien drives av data som er åpent tilgjengelig eller tilgjengelig gjennom partnerskap. Om man har ønsker om å delta er arkitektur din viktigste ressurs.

Ha et bevisst forhold til KPIene

Undersøkelsen DevOps Report 2018 viser at ledelsen har et mer optimistisk syn på praksiser og egenskaper ved IT-arkitekturen enn de som jobber med den.

Grunnen til dette er ikke bare et kompetansegap, men også et resultat av at informasjon oppover ofte tilpasses, avslipes og blir mer generalisert. For å unngå å ta beslutninger på feil grunnlag kan ledere sette krav til at KPIer som benyttes til beslutningsstøtte presenteres gjennom måling og rapporter med data som grunnlag.

Da kan du som leder ha et objektivt system for måling på tvers av hele virksomheten som gir alle samme bilde og samme mål å styre etter. Så i neste ledermøte kan du gjennom å etablere initiativer for datadrevet operasjon av bedriften samtidig sette krav om en moderne arkitektur med en tydelig visjon - åpne, tilgjengelige og relevante data.