Derfor uteblir innovasjonen i skyplattformen

Macbook
De fleste norske virksomheter har forstått at skyteknologi og plattform er fremtiden. Men det er de færreste som virkelig klarer å utnytte potensialet. Jeg tror mye av svaret på det ligger i hvordan man jobber med plattfromstrategi og utvikling.

Still deg selv spørsmålet: kunne du som leder gitt en nyutdannet utvikler i oppgave å lage en flunkende ny tjeneste, og forventet at denne skulle kjøre i produksjon om to uker - komplett med logging, sikkerhet, dynamisk konfigurasjon og featureflags, oppsett for fullautomatiserte leveranser og infrastruktur som kode? Om svaret er “nei” og du helst skulle ønske du kunne svare “ja”, trenger du en tjenesteplattform som kjører på skytjenester.

Det har vært en åpenbaring for meg å starte i Forte Digital og se hvordan vi jobber med tjenesteplattformer hos kundene våre. Selvfølgelig er det sånn det skal gjøres! Jeg er nyfrelst. Dessverre er ikke det “normalen” i mange selskaper.

Kunne du som leder gitt en nyutdannet utvikler i oppgave å lage en flunkende ny tjeneste og forventet at denne skulle kjøre i produksjon om to uker?

State of DevOps

Den årlige rapporten “State of DevOps”, publisert av teknologiselskapet Puppet, har etter hvert blitt en av de mest anerkjente publikasjonene på temaet DevOps. Det er ingen i IT-bransjen i dag som ikke har hørt om tankesettet og de aller fleste arbeider etter noen av prinsippene. I fjorårets rapport kan vi imidlertid lese at det fortsatt er store forskjeller i den digitale modenhetsgraden blant IT-organisasjoner. Den mest slående statistikken er at kun 25% av selskapene rapporterer at de evner å utnytte potensialet som ligger i skytjenester. Her har altså mange et forbedringspotensial med tanke på hvordan man organiserer seg rundt og jobber i skyplattformen man har bygget.

Skyleverandørene tilbyr et bredt spekter av tjenester og funksjonalitet som georeplikering, redundans og programmerbar infrastruktur. Du kan fint flytte tjenestene dine til skyen og høste fruktene av dette. For mange organisasjoner stopper det imidlertid opp der. Ved å se på skytjenester som “bare” et nytt datasenter med litt ekstra funksjonalitet går man glipp av muligheten til å endre måten man jobber på. Her har man alle tiders mulighet til å legge til rette for høyere produktivitet og lavere kognitiv belastning hos produkt-teamene.

Hva er løsningen?

Hva er så løsningen? Hvordan kan vi bygge en plattform og bruke skyen slik at den nyutdannede utvikleren (og resten av organisasjonen) kan levere nye tjenester i rekordfart? De mest modne organisasjonene investerer i et plattform-team som leverer en felles teknisk plattform og kapabiliteter for høy produktivitet ut til produkt-teamene. Ved å samle oppgaver som hvert enkelt team tidligere har måttet gjøre hver for seg i felles maler, komponenter og prosesser frigjør man enormt med tid for produkt-teamene. Når de får alt de trenger av basiskomponenter i applikasjonene sine, infrastrukturen til å kjøre de på og ferdig oppsett for kontinuerlige leveranser kan de bruke mer av tiden sin på innovasjon.

De kan lage nye tjenester, utforske hvordan de kan koble sammen eksisterende tjenester og de kan utnytte data på helt nye måter for å skape enda mer verdi. Høy grad av selvbetjening senker kravene til bredden av kunnskap og ferdigheter som teamet må besitte og tiden teamet må investere i et grunnleggende oppsett før det i det hele tatt er i stand til å utvikle produksjonsklare løsninger.

Gi produkt-teamene superkrefter!

Mye av dette kan man gjøre/gjøres allerede uten bruk av skytjenester. Det er først når man kombinerer plattformtankegangen med selvbetjent og tilnærmet umiddelbar tilgang til infrastruktur gjennom skytjenester, at innovasjonsevnen virkelig settes i høygir. Det er mange som har fått øynene opp for denne måten å jobbe på, men dessverre er det for mange som ikke enda har tatt steget. Min oppfordring er klar: Hopp i det og gi produkt-teamene superkrefter!