Dette lærte jeg på RELEVANS 2023

Deltagere på RELEVANS 2023
Hvordan kan digitalisering bidra til vekst og stabilitet i en turbulent tid? Det var ett av mange spørsmål vi stilte på RELEVANS 2023. Her er mine key take-aways fra årets konferanse.

Norge er i god posisjon til å lykkes med digitalisering, men vi utnytter ikke potensialet godt nok.

Som åpningsforedrag på RELEVANS 2023 presenterte Øystein Eriksen Søreide Abelias Omstillingsbarometer for 2023. Barometeret måler Norges evne til omstilling relativt til andre land. Her ble det klart at pilene går i feil retning. Vi har en del grunnleggende forutsetninger for omstilling på plass – som relativt kompetent befolkning, god utnyttelse av arbeidsstyrken og høy grad av samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer.

Selv om mye er tilrettelagt for innovasjon mangler vi dog risikokapital og motiverte entreprenører. Vi benytter oss i mindre grad av viktige muliggjørende teknologier enn andre land. Oppsummert: Det må satses mer på digitalisering i Norge. Om ikke risikerer vi å bli en digital sinke i internasjonal målestokk.

Øystein Eriksen Søreide, adm. dir i Abelia .

Verdens best bevarte hemmelighet er verdien av dagens teknologiinvesteringers betydning for (fremtidig) verdiskaping og produktivitet.

“Har vi vært for optimistiske med tanke på teknologiens betydning? Bør vi prioritere annerledes i tiden fremover?”, spurte Runar Wiksnes, sjefanalytiker i Virke, retorisk fra scenen på RELEVANS 2023. På lang sikt har produktivitetsveksten nesten alt å si for et lands velstandsnivå. Til tross for store teknologiske framskritt virker produktivitetsveksten å ha ebbet ut de siste 15 årene, både i Norge og hos våre handelspartnere.

Hvorfor er det slik? I følge Wiksnes er vi veldig gode på å tallfeste “sardinøkonomien”, men ikke den digitale økonomien. Den digitale økonomien er mye større enn hva makroregnskapet tilsier. Ved å ikke investere i de gode idéene i dag, går vi glipp av morgendagens gevinster. Vi må opprettholde satsningen og investeringer i teknologi og innovasjon i dag slik at det gir oss en verdi i morgen. Vi må fortsette å samle byggeklossene, fortsette å bygge sten på sten og fortsette å investere i ny teknologi slik at vi kan få den produktivitetsveksten vi håper på i fremtiden. Det er når mennesker møtes og idéer utveksles at produktivitet oppstår.

Runar Wiksnes, sjefanalytiker i Virke

Digitalisering bidrar til vekst og stabilitet i en turbulent tid.

Hvordan kan man investere i digital teknologi i usikre tider? Hvordan jobbe mer målrettet, smartere og tverrfaglig med digital transformasjon? Og hvilke grep kan man ta for å jobbe strukturert med innovasjon og nye digitale forretningsmuligheter? Det var noen av spørsmålene Eivind Thorsrud Willard, CCO i Forte Digital, stilte foran en fullsatt sal på Hotel Clarion. Han ga følgende råd på årets konferanse:

  • Jobb i smidige team som raskt kan tilpasse seg - skaler til organisasjonen
  • Planlegg langsiktig gevinst, men sørg for å skape rask verdi
  • La data være en grunnbjelke i tiltak for økt produktivitet
  • Sørg for at de som sitter tett på problemet også kan ta beslutninger
  • Invester i digitalisering og teknologi når byttekostnaden er lav
  • Skap et forsprang ved utvikle nye tjenester under nedgangstider

Eivind Thorsrud Willard var konferansier og foredragsholder på årets konferanse.

Digitalisering skaper verdi i alle virksomheter og i alle bransjer.

“Vi må bli mer datadrevet!” er en setning de aller fleste ledere enten har sagt eller hørt mange ganger – og det er kanskje ikke så rart. Det ble også sagt opptil flere ganger på årets konferanse. Mengden data som genereres av mennesker, organisasjoner og ting har aldri vært større. Den fjerde industrielle revolusjon har snudd opp-ned på logistikk, markedsføring, drift, kundeservice, økonomistyring og hvordan mennesker jobber sammen. Data står i sentrum for denne utviklingen. Å ta grep om egne data er blitt avgjørende for å ta bedre beslutninger, løse problemer mer effektivt og få ny innsikt.

Christoffer Hærnes, CDO i Skanska, forklarte hvordan Skanska jobber med digitalisering.

Dataplattformer er nøkkelen

Hva er fellesnevneren for selskaper som Skanska, Måsøval, Farmasiet og NorgesGruppen – som sto på scenen på årets konferanse? Jo, de satser på digitalisering som en integrert del av kjernevirksomheten. De bygger digitale plattformer og bruker data aktivt. I Forte Digital har vi omfattende erfaring med å bygge dataplattformer for å understøtte dette behovet. Dataplattformer skal sikre at mennesker og teknologi spiller godt på lag slik man skaper varige konkurransefortrinn, langsiktig vekst og skalering. Vi tror det handler om å bygge smartere organisasjoner.

Dataplattformer sørger også for at man reduserer teknisk gjeld. Eller som Daniel Aasen Andersen i Google Norge sa; Teknisk gjeld hindrer konkurransekraft. Det er verdt å utforske muligheter for bruk av data uansett bransje. Ikke vent med å bruke den dataen du sitter på til man har alt på stell. Begynn et sted med mindre initiativ for å bygge erfaring og læring.

Andreas Skagøy, fiskehelsesjef i Måsøval, forklarer hvordan digitalisering bidrar til bedre beslutningsstøtte i den operasjonelle driften.