Digital tjenesteplattform: Fra monolitter til mikrotjenester

Digital tjenesteplattform
De fleste virksomheter bygger digitale løsninger på feil arkitektur. Det er fortsatt mest vanlig å bygge store monolitter som bare vokser og vokser, gjerne med en publiseringsløsning som kjerne og egen funksjonalitet bygget rundt denne. Den store monolitten blir til slutt så stor og kompleks, at alle fremtidige investeringer går med til å fjerne teknisk gjeld og rette feil fremfor å bygge nye verdiøkende tjenester. Løsningen er en digital tjenesteplattform.

Den digitale utviklingen i markedet

Med raskere endringer i markedet rundt oss må digitale løsninger utvikle seg raskere fremover. Her må monolittene byttes ut med mer moderne arkitektur og løsninger, hvor løsningene kan videreutvikles og tilpasses fortløpende. En ting er sikkert, og det er at kravene til en digital løsning vil være forskjellig fra i dag i tiden fremover. En løsning bygget som en monolitt vil ikke skalere raskt nok for å møte endringsbehovene i markedet.

Vi tror på en annen tilnærming, som også var mye av grunnen til at vi startet Forte_ Digital. Internettgiganter som Facebook, Netflix og Amazon har bygget store digitale plattformer, og her er det mye å lære. Disse selskapene ruller kontinuerlig ut endringer i sine løsninger for å tilpasse seg brukernes forventninger og maksimere egen konvertering. Det er fullt mulig å bruke de samme prinsippene i mindre skala. Vi kaller dette for en digital tjenesteplattform - noe alle kan bygge og basere sine egne digitale løsninger på.

Hva er en digital tjenesteplattform?

Hva er digital tjenesteplattform er, kan forklares på mange måter, men primært handler det om å gjøre det enklere og raskere å gå fra idé til digital tjeneste. For å få til det må man fjerne alle unødvendige hindringer, som det å ikke få tilgang til data fra interne systemer på grunn av intern organisering, gamle IT-systemer med ulike begrensninger eller lange endringsbestillinger hos IT.

Med en digital tjenesteplattform kan bygge en teknisk arkitektur som legger til rette for gjenbruk av tjenester, og som gjør det enklere å gjøre kontinuerlige små endringer uten at dette påvirker andre deler av løsningen.

En digital tjenesteplattform består av mange små, isolerte tjenester – populært kalt mikrotjenester. Dette er tjenester som er uavhengige av hverandre og som derfor enklere kontinuerlig kan endres i takt med nye/endrede forretningsbehov, ofte uten at det påvirker andre deler av løsningen.

Forbli relevant

For å møte et økende behov for å bygge mer relevante og personaliserte tjenester er det viktig å både ha tilgang til data om kundene sine, og kunne bruke disse dataene på en smart måte. Dette løser vi også gjennom en digital tjenesteplattform, hvor vi går fra sentralisert og beskyttet eierskap til data spredt på tvers av flere systemer med varierende kvalitet og lite tilgjengelighet, til å tilby data gjennom tjenester i plattformen.

Når vi får løftet dataene opp fra kildesystemene og tilgjengeliggjort den digitale tjenesteplattformen, blir de mye enklere å bruke som utgangspunkt for personalisering i digitale tjenester. Vi kan bygge mikrotjenester som bruker disse dataene, for eksempel til å foreslå produkter mest mulig relevant for en enkelt person basert på kundeprofil og kjøpshistorikk fra andre med lignende kundeprofil.

Andre eksempler på mikrotjenester kan være pålogging/autentisering, hente ut brukerdata, oppdatere brukerdata, hente produkter (gjerne filtrert ut basert på analyse av en kundeprofil), innhold i kampanjer tilpasset en kundeprofil osv. Hvilke mikrotjenester man utvikler i den digitale tjenesteplattformen vil avhenge av hvilke forretningsbehov vi skal digitalisere.

På toppen av en digital tjenesteplattform kan vi lage enkle frontend-baserte web-applikasjoner eller mobilapper, som benytter mikrotjenestene i plattformen via APIer. På den måten skiller man tydelig mellom presentasjon og brukergrensesnitt, og innhold, integrasjoner og tjenester. Det gir en mer fleksibel arkitektur, hvor det er enklere å gjøre kontinuerlig videreutvikling og lansering av nye tjenester, og enklere å bytte ut moduler og deler av løsningen uten at dette får store konsekvenser og mye som må endres.

Nysgjerrig på hvordan din virksomhet kan komme i gang med å bygge en helt egen digital tjenesteplattform? Ta kontakt i dag!