Digitalisering: Keiserens nye klær?

Monica Beate Tvedt
Hvorfor har det blitt slik at «digitalisering» nærmest har blitt et buzzord? Som teknologi-formidlere er det vår jobb å snakke om digitalisering for hva det faktisk er: En IT-arkitektur som skal skape mer effektiv drift, bedre kundeopplevelser og grobunn for langsiktig vekst. I Forte Digital kaller vi en slik arkitektur for en digital tjenesteplattform

Å være digitalisert betyr å være datadrevet

Vi kan snakke om digital transformasjon og hva det betyr dagen lang, men for å komme til kjernen av hva digitalisering faktisk innebærer må vi stille spørsmålet Hva betyr det å være datadrevet?

Det enkle svaret på dette spørsmålet er å ta beslutninger basert på hva dine data forteller deg. Slik jeg ser det må flere norske virksomheter bli enda flinkere til å utnytte den dataen de sitter på. Altfor mange tror for eksempel at teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring alene kan skape betydelige verdier. Uten god kvalitet på data og ikke minst nok data har disse teknologiene liten verdi for bedrifter som ønsker at det skal gi forretningsmessig verdi. Uten riktig mengde eller kvalitet på dataene du besitter vil digital transformasjon heller ikke være mulig.

Det er viktigere med relevant data enn store mengder. Skal du investere i kunstig intelligens vil den aldri bli bedre enn den dataen du putter inn. Heldigvis blir stadig flere bedre på å utnytte eksisterende kundedata slik at de kan skape relevante og personaliserte tjenester for sine kunder. For våre kunder har en digital tjenesteplattform vært løsningen.

Vi må bygge plattformer

Å få en datadrevet beslutningsprosess inn i strategien er en enkel øvelse. Å faktisk bli datadrevet er vanskeligere. Selv om formuleringen «data er den nye oljen» kanskje er blitt en klisjé, synes jeg fortsatt analogien har et viktig budskap: Hvis data er den nye oljen, må vi bygge plattformer. Og med plattform mener jeg en digital tjenesteplattform.

Mange virksomheter sitter i dag på enorme datamengder som de ikke evner å utnytte på en fornuftig og verdiskapende måte. Bedre utnyttelse og tilgjengeliggjøring av denne dataen vil sørge for at din virksomhet kan ta ut sitt fulle forretningsmessige potensial. Dette kan gjøres ved hjelp av en ny digital tjenesteplattform, som er en moderne arkitektur som henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer.

Det handler om å sette dataene fra kjernesystemene dine fri og invitere dem til å møte data fra «virkeligheten». Det er når man klarer å koble virkelige data, ofte fra back-end-systemene med brukerløsningene i front-end, at man kan skape nyttige tjenester og målrettet relevant informasjon for kundene.

Sannheten er (dessverre) at det er svært få norske bedrifter som har et bevisst forhold til de dataene de sitter på. Alle har en teknologistrategi, men det hjelper lite når dataene ikke er på plass. Det fører til at man potensielt sett kan ta virksomhetskritiske beslutninger som er helt feil. Disse beslutninger kan få konsekvenser i mange år frem i tid.

Digitalisering handler om mennesker

Og til slutt vil jeg slå et slag for kompetanseheving og måten vi jobber på. Digitalisering handler nemlig om mennesker. Det største hinderet for å lykkes digitalt er mangelen på kompetanse og hvordan vi som ledere bygger våre organisasjoner.

Jeg tror dessverre det i dag er en “mismatch” mellom hvor digitale ledelsen tror man har blitt og hva som faktisk gjøres lenger ned i organisasjonen. Erfaringsmessig kan det minne meg litt om eventyret «Keiserens nye klær». Altså; mange ledere tror i dag at de er kommet langt på vei i den digitale transformasjonen, når i de virkeligheten egentlig bare står i underbuksa.

Det er opp til oss som ledere å sørge for at det er mandat og beslutningsmakt på «riktig» nivå i organisasjonen. Vi må gi tillit til våre ansatte og skape rom for ærlige tilbakemeldinger. Det er på den måten digitaliseringsprosjektet får en håndfast retning og blir et verktøy for effektivisering, bedre kundeopplevelser og for langsiktig vekst.