Forte Digital styrker kommersielt team. Henter fra Cognite og SATS

Ansatte i Forte Digital

Forte Digital henter Sarah Lexov og Christian Øvregaard fra henholdsvis Cognite og SATS. Eivind Thorsrud Willard, CCO i Forte Digital, forteller at nyansettelsene er en del av en større satsning på nye bransjer.

I fjor ble det klart at Forte Digital hentet Eivind Thorsrud Willard som ny kommersiell direktør (CCO). Willard, som tidligere sittet i lederroller i Tietoevry Create og Sopra Steria, leder i dag et nyetablert team med fokus på kommersielle aktiviteter i Forte Digital. Siste tilskudd til avdelingen er Sarah Lexov og Christian Øvregaard som henholdsvis skal lede den kommersielle satsningen mot industri og havnæring, og netthandel og retail.

– Med Sarah og Christian med på laget er vi enda bedre rustet til å hjelpe nye kunder med å lykkes digitalt. Vi ønsker å bygge videre på den sterke markedsposisjonen vi allerede har opparbeidet oss. Da må vi tørre å satse med riktig kompetanse, sier Eivind Willard om ansettelsene.

Eivind er CCO i Forte Digital og leder de kommersielle aktivitene .

Satser på netthandel og industri

Lexov og Øvregaard har mer enn 30 års erfaring mellom seg. Førstnevnte kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling. Lexov tror potensialet for digitalisering av norsk industri er stort.

– Potensialet for digitalisering er enormt i bransjer som har mye teknisk gjeld og hvor manuelle prosesser tradisjonelt dominerer. Industri- og havnæringen har masse verdifull data som kan utnyttes bedre. Å få fart på digitaliseringen i denne bransjen må ikke nødvendigvis være en stor og kompleks prosess. Start med enkle digitaliseringssteg. Det er en verdi i seg selv å bare komme gang, sier Lexov.

Forte Digital har i dag havbruks- og industriselskaper som Måsøval og Kongsberg Digital på kundelisten. Konsulentselskapet har gjennom mange år hatt sitt hovedfokus mot netthandel og retail med selskaper som NorgesGruppen og Farmasiet på kundelisten. Willard forteller at ansettelsen av Christian Øvregaard vil styrke denne satsningen ytterligere.

– Christian har svært verdifull erfaring fra blant annet SATS, Stokke og NorgesGruppen der han har ledet flere store digitaliseringsprosjekter. Han har en unik kompetansemiks i skjæringspunktet mellom data, teknologi og netthandel som vil komme oss og våre kunder til gode, sier Willard.

Christian Øvregaard mener det er behov for smartere databruk innen netthandel og retail.

–Jeg ønsker å hjelpe selskaper med digitale løft som skaper kommersiell verdi,enten gjennom netthandel eller nye forretningsområder som kan bidra til nye inntektsstrømmer. Flere netthandelsaktørerkan blant annet bli enda bedre til å utnytte potensialet i sine data for å optimalisere markedsføringen og skape relevante kundeopplevelser gjennom CRM, sier Christian Øvregaard.

Forte Digital omsatte i 2022 for 350 MNOK opp fra 284 MNOK i 2021.

Kontakt oss