Fra 0 til 250 ansatte på 5 år

John Kårikstad
Fra 0 til 250 ansatte på 5 år på tvers av 4 kontorer i 3 land. Det har gått fort og det har skjedd mye siden vi startet Forte Digital i 2017. Jeg har brukt sommeren på å reflektere over hva som har skjedd gjennom disse årene, og hva det er som gjør at både flinke folk og ambisiøse kunder velger oss.

Vi har hatt en opportunistisk tilnærming mens vi har bygget opp Forte Digital. Allerede før oppstarten dukket det opp en mulighet til å være internasjonale helt fra starten, og vi kunne bygge opp kontorene i både Oslo og Krakow parallelt. Dette har vært med å forme mye av den kulturen vi i dag har i Forte, og ikke minst at vi har lykkes med å bli en aktuell leverandør og partner for store og ambisiøse norske virksomheter som ønsker å lykkes digitalt.

Relevans og digitale tjenesteplattformer

Vi bestemte oss fra første dag å satse på to områder; Relevante brukeropplevelser og digitale tjenesteplattformer. Disse to henger uløselig sammen der det første er effekten av det andre. I dag hjelper vi våre kunder med å bygge relevante brukeropplevelser som konverterer på toppen av en skalerbar teknisk arkitektur. I sum legges det til rette for å utnytte verdien som ligger i store datamengder. Vi ser at vi har truffet godt i markedet med budskapet vårt om å bygge bedre og mer relevante digitale tjenester som konverterer.

Noen av Norges største merkevarer velger Forte Digital

Når vi for eksempel bygger en nettbutikk er det konvertering som en konsekvens av personalisering (relevans) som er hovedfokuset. Vi ser at denne personaliseringen både øker konvertering og salg hos flere av våre kunder. Dette er også grunnlaget for at vi jobber i langsiktige strategiske partnerskap med noen av Norges største merkevarer.

Forte Digital har fra dag én vært en langsiktig vekstpartner for våre kunder. Det innebærer at våre kunder får tilgang på markedsledende kompetanse innen produkt- og tjenesteutvikling, plattformarkitektur, tjeneste-, UX- og grafisk design og digital forretningsutvikling. Det er på den måten vi hjelper våre kunder med å skape de beste brukeropplevelsene, nå sine forretningsmål, effektiviserer drift og skape grobunn for langsiktig vekst.

I Forte Digital tror vi utvikling av digitale tjenester og produkter gjøres best i tverrfaglige team bestående av designere, teknologer, strateger og forretningsutviklere. Vi jobber ikke for, men sammen med kundene våre. Jeg er sikker på at dette er en av hovedårsakene til at store og ambisiøse virksomheter velger oss.

En unik læringskultur

Hvordan har vi klart å tiltrekke oss 250 flinke folk innen teknologi, design og strategi?

Først og fremst på grunn av fokuset vårt på fag, men også på grunn av den kulturen vi har utviklet underveis. I Forte Digital får du som ansatt mange rundt deg du kan lære av, i en kultur der læring og fagutvikling står veldig sterkt. Vi hjelper hverandre og ønsker at andre skal lykkes. Vi ønsker en kultur som gir tilhørighet.

Internasjonalisering

Vi har lykkes med å levere god lønnsomhet og resultater hvert år. Dette har igjen gitt oss flere muligheter vi ellers ikke ville hatt. Et eksempel er etableringen av Forte Digital i Tyskland tidligere i år. Det har vært intensjonen hele tiden å ekspandere internasjonalt, men muligheten kom tidligere enn planlagt. Nå er vi godt i gang i Tyskland, vi vokser organisk og har allerede vunnet flere spennende kunder som tiltrekkes av måten vi tenker og jobber på i Forte.

Vi har etablert oss i flere regioner i Polen, som nå både jobber med kunder her i Norge og kunder i Tyskland. Senere i år kommer vi også til å lansere Forte i enda et nytt marked/land i Europa, og ser allerede at vi kommer til å få en stor internasjonal vekst de neste årene i tillegg til i Norge.

Da vi startet opp Forte hadde vi en ambisjon om å bli en aktør i markedet som kan konkurrere med de største og beste konsulentselskapene i Norge. Det har vi nå klart. Vi har gjort ambisjoner om til konkrete mål, og konkrete mål om til handling. Å nå en slik ambisjon motiverer ekstra, og gjør at vi kan lage nye ambisjoner for fremtiden. Jeg gleder meg veldig til å fortsette den reisen vi har startet på, og se hvor mulighetene fører oss videre.

Har du lyst til å bli kjent?

Vi liker kaffe også, og tar gjerne en prat ☕️ Vennligst fyll ut informasjonen under, så hører du fra oss snart.