Hva er tjenestedesign?

Som tjenestedesigner er jeg opptatt av å skape meningsfulle, sammenhengende og effektive produkter og tjenester. Tjenestedesign skaper eierskap og samhold, forenkling og effektivisering, samt mer fornøyde, engasjerte brukere og kunder.

Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Det handler om å planlegge og organisere folk, infrastruktur, kommunikasjon, fysiske kontaktpunkter og interaksjonen mellom tjenestetilbyderen og brukeren.

Tjenestedesigneren jobber tverrfaglig og bruker data og innsikt fra internt iorganisasjonen og fra markedstrender og framtidsscenarioer for å utvikle tjenesten. En tjenestedesigner samskaper med alle berørte parter for å sikre utviklingen av gode tjenester og at alle har skal har eierskap til det nye.


Tjenestedesigneren jobber alltid menneskefokusert og tar utgangspunkt i adferd og behov. Vi visualiserer informasjon og idéer underveis​, slik at kompleksiteten reduseres og felles forståelse skapes. Testing og validering er også et helt sentralt element i fagdisiplinen. På den måten kan vi sikre at de tjeneste som lages faktisk gir verdi for sluttbrukeren.
​Som tjenestedesigner er jeg opptatt av å utforme og skape sammenhengende tjenester for alle berørte parter.

I tjenestedesign innhenter vi informasjon om brukeren og kunden for å forstå deres adferd og behov. Vi jobber kvalitativt så vel som kvantitativt. Det være seg trigger-intervjuer, tjenestesafari, ekspertevaluering, dybdeintervjuer eller desk-research.

Hovedverktøyet til tjenestedesigneren er kundereisen. Ved å kartlegge brukeren og kundens opplevelse før, under og etter opplevelsen, avdekkes styrker og svakheter i tilbudet, og forbedringer og innovasjoner i kundetilbudet trer fram.


Derfor bruker tjenestedesigneren også alle verktøyene for kreativitet; fra problemdefinisjon til idéskaping, validering av idéer og konseptutvikling.

Fra utviklingen av enkeltprodukter og tjenester til strategisk organisasjons- og forretningsutvikling, kan tjenestedesigneren anvende sitt tankesett om mennesket i sentrum, samskaping, helhet, visualisering og testing og bidra til å skape gode brukeropplevelser på alle nivåer.

Skal vi bli bedre kjent?

Vi liker kaffe også, og tar gjerne en prat ☕️ Vennligst fyll ut informasjonen under, så hører du fra oss snart.