Hvor mange sannheter kan vi operere med før det brekker?

De økonomiske utsiktene er usikre for mange selskaper og beslutninger vi tar har potensielt stor påvirkning. Er da Excel, magefølelse og erfaring de beste verktøyene vi har for å gjøre gode valg?

Kan jeg stole på at den dataen jeg bruker er riktig?

Alle selskaper har en form for styringsinformasjon og mange jobber etter KPIer. Bak disse tallene ligger spørsmål vi stiller daglig, ukentlig og månedlig. Hvor mye vi tjener, hvor mye penger vi bruker osv. Samtidig har vi mer komplekse spørsmål som: Hvorfor mister vi kunder og hva er de største driverne bak det? Hva er den optimale kjøreruten for sjåførene våre? Hvilke produkter skal vi kjøpe mer av? Og kan jeg stole på at den dataen jeg bruker er riktig?

Det finnes millioner med Excel-ark der ute som prøver å sette sammen ulike tallgrunnlag for å gi gode svar på disse spørsmålene. Forstå meg rett, Excel er et supert verktøy, men særlig effektivt er det ikke når kompleksiteten øker. Mange sitter da på sine private Excel-ark, med egne tidsserier, formler og grafer. De har bygget sin egen sannhet, mens kollegaen har kanskje en litt annen. Når de så møtes i ledermøtet for å ta beslutninger er det plutselig ikke så lett å enes.

Still de riktige spørsmålene

For å jobbe smartere med data ville jeg startet med å bli enig om hvilke spørsmål vi prøver å bli kloke på. Spørsmålene dikterer hvilke data og kilder du skal fokusere på, hvilke tidsserier og hvordan vi skal regne ut KPIer. Dette blir den sannheten du vil at alle skal forholde seg til.

Sannheten bør være lett tilgjengelig og helst effektiv å bruke når det er mye data eller mange som vil ha den. Da fødes gjerne tanken om en dataplattform. Ja, investeringen synes stor, men mørketallene rundt private Excel-formler, beregninger, forvirring rundt hva som faktisk er sant og ineffektive møter og beslutninger, mener jeg er større. Den er bare skjult for oss.

Bygg dataplattformer

Innenfor lakseoppdrett, som jeg har jobbet mye med de siste årene, er det nå et økende behov for å spore hvordan laksen har det gjennom hele verdikjeden, fra rogn til slakt, og gi driftsledere, fiskehelseansvarlige og ledelsen nødvendig datagrunnlag for å ta gode beslutninger. Her vil det ikke bare være mer effektivt å gå fra Excel til noe mer strukturert, men helt nødvendig for å kunne dykke ned i komplekse biologispørsmål og sammenlikne data fra flere års drift.

Smart bruk av data starter med å finne ut av hvilke spørsmål du har. Spørsmålene leder deg til hvilke data du må sette sammen til èn sannhet. Du må ikke bygge en dataplattform for å stille spørsmål og få svar på dem, men hvis du og dine kollegaer regelmessig trenger gode svar og ønsker verktøy for å være bedre enn konkurrentene eller optimalisere internt, ville jeg i hvertfall vurdert om det finnes bedre verktøy enn Excel og magefølelse.