Måsøval velger Forte Digital som strategisk partner

Merder Måsøval
– Måsøval har ambisjoner om å være et av de ledende selskapene innen bærekraftig havbruk. Smart bruk av data, ny digital teknologi og automatisering skal bidra til dette, sier Gunnar Aftret, Finansdirektør i Måsøval.

Måsøval AS er pionerer innen norsk havbruk og har siden 1973 deltatt i utvikling av en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen i Trøndelagsregionen. Med Forte Digital som strategisk partner ønsker de nå å digitalisere store deler av virksomheten for å skape varige konkurransefortrinn.

– Automatisering, digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for den operasjonelle driften. Med Forte Digital på laget skal vi bli enda bedre til å automatisere innhenting av de viktigste fiskehelsedataene i egen plattform. Dette vil gi vår operasjonelle drift et bedre utgangspunkt til å ta gode beslutninger, sier Henny Førde, leder for salg og logistikk.

En helt ny bransje

Forte Digital har i dag store norske virksomheter som NorgesGruppen, Flokk og OBOS på kundelisten. Her jobber vi i skjæringspunktet mellom teknologi, design og rådgivning og har spesialisert oss på å bygge digitale plattformer for å bruke data smart og mer effektivt. John Kårikstad påpeker at partnerskapet med Måsøval representerer noe “helt nytt” for Forte Digital.

– Havnæringen er en helt ny og spennende bransje for oss. Vi kan naturligvis mye om innovasjonsprosesser og utvikling av digitale produkter og tjenester basert på kundene vi har i dag. Jeg tror prinsippene for hvordan vi jobber og hvordan vi skaper verdi sammen med kundene våre er lik uansett bransje. Da tenker jeg særlig på vår tilnærming til tverrfaglige team, digitale plattformer og smart bruk av data. Å utforske ny digital teknologi er viktig i alle bransjer, påpeker Kårikstad.

Fiskehelse er avgjørende for god lønnsomhet

Regjeringens havbruksstrategi 2021 anslår en femdobling av lakseproduksjonen og en seksdobling av verdiskapning i oppdrettsnæring de neste 40 årene. God fiskehelse og bærekraftig utvikling pekes på som en forutsetning for denne veksten. Måsøval tror ny teknologi og digitale plattformer vil bidra til bærekraftig vekst og lønnsomhet.

– God fiskehelse er god business. Vi skal etterlate oss et fotavtrykk til våre etterkommere som skal være minst mulig. Samtidig trenger verden mer bærekraftig protein, og der er laksen noe av det mest ressurseffektive vi kan produsere. Med Forte Digital på laget skal vi jobbe målrettet med dette arbeidet, sier Andreas Skagøy, fiskehelsesjef i Måsøval.