Arbeidsplassen skal være din klippe

Monica Tvedt
Før sommeren ansatte Forte Digital Monica Beate Tvedt som ny teknologidirektør. For Monica kjennetegnes godt lederskap av å bevare motivasjon og inspirasjon når alt annet tilsier at man ikke burde ha det. Blir bedre kjent med vår nye teknologidirektør.

Hvorfor valgte du Forte Digital?

Først og fremst var det på grunn av menneskene i ledergruppen. Alle selskaper har ulik kultur og ledergruppe. Nøkkelen er å finne den kulturen og det selskapet som passer best overens med den du selv er, hva du står for, det du ønsker å oppnå og mennesker du ønsker å jobbe med. For meg er det viktig å jobbe med mennesker som gjør at jeg trives på jobb og kan yte mitt beste. Det var disse tingene som gjorde at jeg ville jobbe i Forte.

Hva er den største forskjellen på å jobbe i et stort selskap kontra et mindre selskap som Forte?

-Jeg opplever at mindre selskaper er mer samstemte enn de store gigantene. Store selskaper kan ofte ha en silo-basert organisasjon som hindrer god informasjonsflyt. Det kan føre til langsomme beslutningsprosesser og unødvendig friksjon internt. I et mindre selskap som Forte med færre ledd og mindre byråkrati, er det enklere å jobbe med å nå strategiske målsettinger som ett team og som ett selskap.

For vår del kan det være å kapre nye markeder, starte nye initiativer, bygge opp ny kompetanse eller styrke den vi har. Vi selger ikke bare tverrfaglige utviklingsteam, men vi jobber også slik innad i organisasjonen. Her bretter alle opp ermene og jobber side om side mot like mål.

Hva er dine ambisjoner som teknologidirektør fremover?

-Det er ikke tilfeldig at vi har og vil fortsette å ha de skarpeste hodene innenfor .NET og Azure. Enten på web, cloud, mobil, IoT, AI og skreddersydde plattformer. Som teknologidirektør er jeg opptatt av at vi fortsetter å holde oss helt i tet og er godt forberedt på alle teknologiske endringer som kommer fremover.

Vi skal også satse enda tyngre på disruptiv innovasjon gjennom Forte_ Incubator og på den måten fortsette å tiltrekke oss de skarpeste hodene i årene som kommer, både nasjonalt og internasjonalt.

For meg er det viktig at våre kunder får tilgang på de beste og mest kompetente menneskene, og at våre verdier gjenspeiles i kundeprosjektet. Det betyr at jeg som leder til enhver tid må sikre at våre konsulenter har tid til å holde seg faglig oppdatert og dermed får muligheten til å utvikle seg. Det er på den måten våre kunder får den beste løsningen og kvalitet i leveransen. Vi skal vite hvorfor vi gjør som vi gjør, hvorfor vi velger den teknologien vi velger, og hva som skal til for å sikre økt fortjeneste og varig gevinst for kundene våre.

Hva er godt lederskap i dine øyne?

-Arbeidsplassen skal være din klippe. Vi vet alle at hverdagen og privatlivet kan ha sine opp- og nedturer. Over et langt arbeidsliv vil det da være ytre faktorer som påvirker både energi, motivasjon og arbeidsglede. Noe som er naturlig. Som leder er jeg opptatt av at arbeidsplassen skal være et sted som det alltid er godt å komme til – hver eneste dag.

Det skal være et sted hvor man kan hente energi, hvor man føler man vokser og får brukt de egenskapene man har “lyst å være god på”. Å klare å bevare motivasjon og inspirasjon når alt annet tilsier at man ikke burde ha det.. det er godt lederskap for meg.

Hva er dine budskap til virksomheter som vil lykkes digitalt?

-Vær bevisst på hvilke data dere allerede sitter på, få på plass monitorering tidlig og ha et bevisst forhold til hvilken retning dere beveger dere i. Gi tillit og beslutningsmakt, ikke vent med å ha alt planlagt og godkjent på forhånd. Det viktigste er å handle og tilpasse seg tidsnok.

Tørr å eksperimentere, se til andre bransjer for inspirasjon og pass på at ikke du eller andre er til hinder eller sinker tempoet eller kreativiteten hos dem som gjør eksperimenteringen.

-Som utvikler vet jeg en ting. Tiden det tar å implementere en ny ide og få verifisert om den har den effekten man ønsker - kan ofte være mindre enn tiden det tar å kalle inn til et møte hvor bedriftens beslutningstakere alle skal komme til enighet om dette er noe man skal prøve ut.