Skap vekst i en digital verden preget av AI

Demokratiseringen av generativ AI har revolusjonert måten vi skaper og forbruker innhold på. Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle i søkemotorer og påvirker folks søkevaner – noe som skaper både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hvordan sikrer man vekst og gode kundeopplevelser i en verden preget av AI?

KI, AI, ML, Chatbots, LLMs, ChatGPT, Copilot, Gemini....

KI, AI, ML, Chatbots, LLMs, ChatGPT, Copilot og Gemini er på alles lepper og representerer avansert teknologi som nå er tilgjengelig for oss alle. Teknologiens muligheter og den økte tilgjengeligheten resulterer i at alle kan skape og publisere innhold om alt, noe som gjør det stadig vanskeligere å skille seg ut i mengden.

I tillegg er de mest brukte søkemotorene, som Bing og Google, i ferd med å gjøre store endringer i hvordan de finner frem til og presenterer innhold. Med algoritmer og søkeresultater i stadig endring, er man nødt til å tilnærme seg innholdsproduksjon på en ny måte, slik at endringene utnyttes til det positive.

Tidlig skisse av Google SGE (Search Generative Experience), hvor svar genereres over de vanlige søkeresultatene. Kilde: Google

Store konsekvenser for flere bransjer

Bing var tidlig ute med å inkludere generativ AI som del av søkeopplevelsen. Google har det siste året testet ut noe tilsvarende med Google SGE (Search Generative Experience). Først tilgjengeliggjort til et begrenset antall brukere globalt (brukere av Google Labs), og i april 2024 som en test på mindre kohorter av brukere globalt, uavhengig om de er en del av Google Labs eller ikke.

Med utgangspunkt i hva Google har vist frem til nå, har tallknusere sett på hvilke bransjer og typer innhold som påvirkes mest av overnevnte endringer. Særlig innen helse, e-handel og teknologi (B2B) får brukere presentert generert innhold som del av søkeresultatet.

Kilde: Brightedge

Søksmål mot OpenAI og Microsoft

New York Times anser trusselen som så stor, at de har gått til søksmål mot OpenAI og Microsoft. Både på grunn av konsekvensene særlig ChatGPT representerer for avisens kundereise og forretningsmodell, samt fordi OpenAI har brukt innholdet deres til å trene sine språkmodeller – uten samtykke.

Raske endringer med store konsekvenser

De siste ukene har det skjedd endringer innen søkemotorer og generativ AI som kan ha ytterligere konsekvenser:

  • I sin March Core Update har Google slått hardt ned på de som har brukt generative AI til masseproduksjon av innhold for å manipulere søkeresultater. Kilde: Google
  • Google Gemini er nå tilgjengelig i Norge
  • Google I/O arrangeres 14. mai. Det spekuleres om Google SGE i en eller annen form vil rulles ut i større skala etter dette

Kvalitet over kvantitet

Når den totale trafikken fra organisk søk mest sannsynlig vil falle, hvordan skal vi tilpasse oss endringene og fortsette å vokse? Vi tror mye av svaret ligger i å fokusere mindre på kvantitet i kundereisen, til fordel for et økt fokus på kvalitet.

  • Bruk mer tid og ressurser på å virkelig forstå brukerne dine. Hva er deres ønsker, hvilke problemer kan du hjelpe dem å løse, hva er viktig for dem?
  • Tilpass dine digitale flater til brukere du ønsker å kommunisere med og hvor de er i sin kundereise.
  • Fokuser enda mer på kvaliteten og relevansen i det du presenterer til en bruker
  • Gi brukerne minst mulig friksjon i prosessen med å komme seg til målet
  • Fokuser mer på kvalitative metoder som f.eks. brukerintervjuer for å forstå kunden bedre, samt kvantitative metoder for å få et enda bedre blikk på kundereisen
  • Test alt! Kombiner kvalitativ analyse med kvantitative data for å gjøre kundereisen enklest mulig, både for eksisterende og potensielle kunder.

Med andre ord; fokuser på å være best på det som vi mennesker kan best – å være menneskelige og forstå nyansene i språket vårt.

Vil du lære mer om dette, og om metoder for kvalitativ analyse? Vi har allerede holdt flere frokostmøter om temaet, og planlegger flere utover våren. Dato for neste Faglige Frokost annonseres snart, med dato mot slutten av april 2024.