Høyskolen Kristiania

Veien fra høyskole til universitet

Høyskolen Kristiania er en utdanningsinstitusjon som tilbyr høyere utdanning innen et variert spekter av fag og studier, både på skolebenken og over nett. Med over 100 års historie har Kristiania vært en viktig brikke når det kommer til høyere utdanning i Norge, og som nå jobber mot å bli et universitet. Kristiania jobber kontinuerlig med å ha en tett kobling til næringslivet, slik at dagens studenter får praktisk og relevant kunnskap for arbeidslivet.

Kunde

Høyskolen Kristiania

År

2018–pågående

Ansvarsområder

UX Design
Design research
Utvikling og arkitektur

Områder

CMS Tjenesteplattform

Oppgaven

Høyskolen Kristiania har vokst raskt og består i dag av flere tidligere utdanningsinstitusjoner som har blitt fusjonert inn. Dette betyr flere ulike IT-systemer som ikke snakket godt nok sammen, og informasjon om studenter og ansatte ligger lagret i ulike systemer.

I tillegg var de gamle nettsidene laget for å leve midlertidig og skalerte ikke i takt med veksten til Kristiania og de behovene som følger med dette. Studentene meldte også om at det var vanskelig å finne frem i de ulike digitale løsningene de må forholde seg til, noe som første til økt press på studieadministrasjonen på høyskolen.

Oppdraget fra Høyskolen Kristiania

Bygge en effektiv tjenesteplattform som sikrer større fleksibilitet, raskere utviklingstakt for ny funksjonalitet, og enklere vedlikehold i fremtiden.

  • Utnytte data høyskolen har om tidligere studenter til å utvikle og tilby flere og bedre tjenester for alumni, som for eksempel å tilby rabatterte nettstudier for videreutdanning til tidligere studenter på en av skolene som nå har blitt til Høyskolen Kristiania.
  • Økt relevans og selvbetjening for nåværende studenter gjennom digitale løsninger.
  • Lage nye og funksjonelle nettsider som er oversiktlige, enkle å administrere og som både har fokus på å selge studier, samt bygge opp under veien mot å bli det første private universitetet i Norge.

Teknologier og leveranse

Forte Digital har utviklet en ny digital tjenesteplattform basert på Microsoft Azure Cloud. Denne plattformen inneholder data fra flere interne forretningssystemer hos høyskolen, og tjenester utviklet som mikrotjenester eksponert gjennom et API (via Azure API Management) som benyttes av flere digitale løsninger på toppen av plattformen. Flere av tjenestene er bygget basert på data fra de ulike forretningssystemene for å kunne tilby mer relevante og personaliserte tjenester for nye, eksisterende og tidligere studenter samt ansatte.

  • Episerver er benyttet som publiseringsløsning.
  • Kristiania er bygget som en frontend-applikasjon på toppen av den nye tjenesteplattformen.

Resultater

Forte Digital har levert en ny tjenesteplattform og nye nettsider basert på Episerver. Arkitekturen har gått fra kjernesystemer i ulike siloer med hvert sitt API, til et nytt tjenestelag i Azure hvor alle APIene er samlet på ett sted. Data fra de ulike IT-systemene samles i dette tjenestelaget, og danner grunnlaget for tjenestene i selve tjenesteplattformen som kan brukes på nettsider og mobilapper for nye studenter, ansatte og eksisterende studenter. Kristiania har gått fra WordPress til Episerver som Content Management System (CMS) – som byr på mer fleksibilitet og økt brukervennlighet.

Høyskolen Kristiania har nå digitale løsninger for studenter og ansatte som skalerer i takt med veksten til høyskolen, hvor det vil bli mange flere studenter i årene fremover. Studentene kan i økende grad gjøre mer selv fremfor å oppsøke studieadministrasjonen.

Prosjektet har nå under utvikling et nytt konsept som kalles «Mitt Kristiania». Dette blir en ny selvbetjeningsløsning for studenter, og etter hvert også ansatte, med mål om å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv.

Kontakt oss