Fullt hus på Faglig Frokost 29. februar 2024

Frokostmøtet 29. februar dro fulle hus hos Forte Home i Wergelandsveien 25. Der tok vi for oss temaet «Skap vekst i en digital verden dominert av AI».

Blant annet fikk deltakerne høre mer om:

  • Demokratisering av kunstig intelligens - Hvordan endrer AI / KI hvordan vi søker og innhenter informasjon?
  • Hvordan påvirker AI digitale kundereiser i dag, og hvordan vil det påvirke digitale kundereiser i fremtiden?
  • Hvordan kan vi sikre vekst ved å øke fokus på kvalitative metoder for å forbedre kundereisen og brukeropplevelsen?
  • Hvordan benytte blant annet dybdeintervjuer, brukertester, fake-door tester og a/b-teste?

AI-søkemotorene kommer til å dominere – hvordan kan du unngå å miste verdifull trafikk?

Frokostmøtet startet med en gjennomgang av hvordan ny AI teknologi hos blant annet Microsoft og Google påvirker hvordan mennesker søker etter og finner innhold, og konsekvensene av dette for synlighet og trafikk fra søkemotorene. Martin Nordby, Senior Rådgiver innen SEO, gikk blant annet gjennom hvordan Googles nye AI baserte søkemotor (Google SGE) kan endre (nesten) alt. I hvert fall i forhold til hvordan vi bør tenke og utvikle innhold for å få synlighet og trafikk fra søkemotorene.

Blant annet må fokus skrus fra å få høyt trafikkvolum fra «toppen av trakten», til mer kvalitativt fokus lengre ned i trakten.

Martin rundet av med en anbefaling om å skru fokus mot større kvalitet på innholdet. For i en verden dominert av AI, må vi holde fokus på det vi kan best – å forstå mennesket og være menneskelige og unike.

Kvalitet over kvantitet og fokus på å forstå brukerne

I del 2 tok Victoria Utheim, Senior Tjenestedesigner, og Robert Bronkebakken, Senior UX designer, over scenen.

Victoria fokuserte på viktigheten av å forstå brukerne dine og tilpasse både forretningsmål, målbilde, løsninger og digitale flater etter dette. Vi kan se HVA kunden gjør, men hvis du ikke vet; hvorfor antar du hva løsningen kan være? Vi må forstå kontekst, handlingsmønstre og kriterier for valgene brukerne våre tar før vi kan sette mål og retning og utvikle tjenester og produkter.

Robert fokuserte til slutt på ulike metoder for både kvalitativ og kvantitativ testing og analyse for å forstå hvordan faktiske brukere opplever en tjeneste eller et produkt. Han gjennomgikk flere eksempler på bruk av Hvordan benytte blant annet dybdeintervjuer, brukertester, fake-door tester og a/b-tester.

I en verden dominert av AI - fokuser på det menneskelige

For å fortsette å vokse i en verden dominert av AI må vi fokusere på å være best på det som vi mennesker kan best – å være menneskelige og forstå nyansene i mennesket. Dette gjelder både innholdet vi produserer, forretningsstrategi og digitale løsninger.

Ønsker du å komme på neste frokostseminar? Vi annonserer snart datoen og temaet for neste Faglig Frokost – rett over påske. Følg gjerne med på Forte Digital på Linked IN og på invitasjoner i innboksen din for å ikke gå glipp av dette.

Vi håper å se mange av dere på neste Faglige Fokost!

Kontakt oss!