Forte Digital Miljøpolicy

Forte Digital er sertifisert miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere vårt miljøavtrykk.

Samfunnsansvar

Forte Digital har et konsekvent og bevisst forhold til ansvarlighet i alt vi driver med. Vi er en aktiv pådriver for et bedre samfunn, og det gjør vi ved å bringe det beste ved Forte Digital, på tvers av alle våre forretningsområder. Ved bruk av teknologiske verktøy og innsikt utvikler vi bærekraftige løsninger på komplekse utfordringer samfunnet står over for. Forte Digital er et ansvarlig selskap og det er viktigere enn alt annet.

Målsetning - Internt og eksternt

Internt: Fokus på miljø- og helsetilpasning internt i virksomheten

Eksternt: Redusere klimaavtrykk ved innkjøp og leveranser

Hvordan - Et systematisk arbeid

  • Det foretas årlige evalueringer og revisjoner av Forte Digital sitt miljøarbeid basert på utvidede og nyformulerte mål
  • Gjeldende lovverk og andre regler og forskrifter utgjør et minimumsnivå i Forte Digital sitt miljøarbeid
  • Ansatte vil involveres i miljøarbeidet og ha tilgang på informasjon om miljølovgivning
  • Miljøarbeidet er forankret i ledelsen i Forte Digital

Fokusområder

  • Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte
  • Vi skal alltid strebe etter å redusere våre klimagassutslipp
  • Vi skal sørge for lavt forbruk av energi i våre arbeidslokaler
  • Vi skal gjøre veloverveide og miljøbevisste valg ved anskaffelse av nye leverandører og kunder
  • Vi bidrar til å utvikle produkter og tjenester som fører til et mer bærekraftig samfunn
  • Vi sørger for at styring av bærekraft forankres på toppledernivå

Om miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

Har du innspill til vårt miljøarbeid?

Ta gjerne kontakt med oss :)