Jobb designdrevet for å utforske vekst

Anne Gundersen
Det er usikre tider i norsk økonomi og i markedet. Ta grep om usikkerheten ved å utforske nye muligheter for vekst og inntekstrømmer.

Mange virksomheter vender dermed blikket innover på eksisterende drift, og det er færre som konkurrerer om å ta nye posisjoner og muligheter utenfor eksisterende kjernevirksomhet. Samtidig står norske virksomheteroverfor en rekke fremvoksende utfordringer og problemstillinger for å holde seg konkurransedyktig - på kort og langsikt.

De må forholde seg til raskt fremvoksende teknologier, nye trender og bransjeglidninger, møte usikkerhet og konkurranse fra utlandet samt nye krav til bærekraft og sirkulære forretningsmodeller. Samtidig øker forventinger blant forbrukere om sømløse og personaliserte handleopplevelser. De søker i større grad mot merkevarer og virksomheter som tar samfunnsansvar og som har verdier og tjenester som samsvarer med deres.

Skap langvarige konkurransefortrinn

Hvordan vil Chat GPT påvirke vår virksomhet og kan vi bruke dette til vår fordel? Hvordan engasjerer og treffer vi de nye generasjonene med tjenester, så også de blir våre kunder? Hvordan vil utenlandsk konkurranse påvirke oss? Og, hvordan kan vi snupåtroppendebærekraftkrav til å bli en konkurransefordel?

Dette er noen eksempler på spørsmål vi vet mange ledere i dag står overfor. Men hva skjer når man slutter å stille de store spørsmålene om fremtiden og hvor veksten skal komme fra? Hva skjer når man slutter å utforske det som er ukjent?

I usikre tider er det lett å glemme og tenke langsiktig og heller konsentrere seg om mer kortsiktige kostander og gevinster. Men, da kan man også gå glipp av store muligheter siden det da er færre som konkurrerer om å ta nye posisjoner og muligheter utenfor eksisterende kjerne.

Det er da man slutter å skape langvarige konkurransefortrinn og nye inntektsstrømmer.

Kom i gang med Business Design

Hvordan man rammer inn noen av disse problemstillingene og utforsker nye muligheter er avgjørende, enten det handler om å utforske en ny kategori, nye markeder eller identifisere nye forretningsmodeller. I Forte Digital har vi omfattende erfaring med å hjelpe virksomheter med å jobbe strukturert, målrettet og pragmatisk med innovasjonsprosesser for å utforske og identifisere nye muligheter for vekst.

Designdrevet innovasjon kaller vi det og det er her Business design kommer inn i bildet. 

Våre business designere er kreative problemløsere som kombinerer strategiske og analytisk verktøy fra forretningsutvikling med metoder og tankesett fra design. Dette gjør dem godt rigget for å utforske og identifisere muligheter for innovasjon, vekst og nye inntektsstrømmer på en pragmatisk og lærende måte sammen med deg.

Forbrukerens behov og utfordringer står alltid i fokus og gjennom kontinuerlig innsikt modellerer, tester og validerer vi nye verdiforslag og forretningsmodeller for å sikre at vi tar beslutninger basert data og dermed jobber frem løsningene som best treffer både brukernes behov samtidig som de gir ønsket forretningseffekt.

Last ned vår rapport Designdrevet innovasjon: Fra idé til forretningsverdi, for å lære mer om hvordan du som leder kan jobbe smartere med innovasjon.

Designdrevet innovasjon: Fra idé til forretningsverdi

Last ned rapporten