Gikk du glipp av RELEVANS 2022? Her kan du se opptaket!

Relevans 2022
Norge er et av landene i verden som har kommet lengst med digitalisering, både i næringslivet og i offentlig sektor. Samtidig viser en undersøkelse fra blant NHOs medlemmer at mer enn halvparten mangler nødvendig IT-kompetanse. Mange virksomheter står dermed overfor betydelige utfordringer og investeringer for å holde seg relevante og virkelig dra nytte av mulighetene digital teknologi gir. De fleste virksomheter har i dag forstått at den digitale strategien må være en integrert del av virksomhetsstrategien. Denne strategien skal sikre at man kan utvikle og lansere nye digitale produkter og tjenester som fenger brukerne. Allikevel opplever mange virksomheter det som utfordrende å skape digitale løsninger som skalerer og er lønnsomme. Hva kreves egentlig for å skalere og vokse digitalt? Det er spørsmålet vi stilte på årets Relevanskonferanse.

Se opptaket her

Se opptaket av RELEVANS 2022.

RELEVANS 2022