Måsøval

Oppdrettsannlegg Måsøval

Dataplattform for bedre fiskehelse, bærekraft og lønnsomhet

Kunde

Måsøval

Prosjekt

Måsøval AS er pionerer innen norsk havbruk og har siden 1973 deltatt i utviklingen av en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen i Trøndelagsregionen.

Måsøval har ambisjoner om å være et av de ledende selskapene innen bærekraftig havbruk. Smart bruk av data, ny digital teknologi og automatisering skal bidra til dette. Med Forte Digital som strategisk partner ønsket de å digitalisere store deler av virksomheten for å skape varige konkurransefortrinn. Første steg på den reisen var å bygge en dataplattform.

 • År

  2022–pågående

  Fagområder

  • Technology
  • Consulting
  • Experience

Oppgaven

Måsøval ønsket enda bedre innsikt for å ta gode beslutninger, økt automatisering og bedre samarbeid og kommunikasjon i sin operasjonelle drift. De opplevde det som ressurskrevende å sammenstille og hente inn nødvendig informasjon fra deres sjø- og landanlegg. Det var også et behov for å få bedre oversikt over hvor kritiske data befant seg, hvem som eide dem og hvilke data som var oppdatert.

Løsning

Sammen med Forte Digital har Måsøval bygget sin egen dataplattform. Dette har bidratt til bedre datahåndtering, økt automatisering, forbedret innsikt og bedre samarbeid og kommunikasjon.

Flere sentrale prosesser knyttet til planlegging av viktige operasjoner er nå automatisert. Dette har ført til bedre datakvalitet, at nøkkelpersoner har mer tid til å iverksette risikoreduserende tiltak knyttet til den operasjonelle driften og at planlegging tar mindre tid.

Kritisk og viktig innsikt om miljøforhold er nå også samlet og presentert på en bedre måte for Måsøval. Data om vær, vind, tidevann og bølgeforhold er standardisert og tilgjengeliggjort i én database, og kan settes sammen med andre kilder. I sum gir det økt forutsigbarhet i den operasjonelle driften og bedre innsikt.

Resultater

Ved hjelp en ny dataplattform kan Måsøval bedre håndtere sine data. Dette inkluderer å samle inn, lagre, analysere og visualisere data på en mer effektiv måte. Dataplattformen har gitt Måsøval tilgang til avanserte analysefunksjoner, som maskinlæring, statistisk analyse og prediktiv modellering. Dette gjør det mulig for organisasjonen å få innsikt fra dataene sine som ville være vanskelig eller umulig å oppnå ved hjelp av tradisjonelle analyseverktøy. 

Viktigste verdier en dataplattform gir for Måsøval:

 • Bedre datahåndtering
 • Bedre beslutningsgrunnlag
 • Bedre samarbeid og kommunikasjon
 • Økt automatisering

Kontakt oss

Skal vi bli bedre kjent?

Vi liker kaffe også, og tar gjerne en prat ☕️ Vennligst fyll ut informasjonen under, så hører du fra oss snart.