Smart bruk av data for å bekjempe matsvinn

SPAR

Kunde

SPAR

Prosjekt

SPAR er verdens største supermarkedkjede med mer enn 12 000 butikker i over 40 land. I Norge forvaltes og driftes Merkevaren SPAR av Kjøpmannshuset Norge AS, NorgesGruppens største profilhus.

Forte Digital har sammen med SPAR laget en ny funksjon i SPAR-appen som gir kundene enkel tilgang og informasjon om nedprisede varer. Målet er å redusere matsvinn.

 • År

  2024–pågående

  Fagområder

  • Technology
  • Consulting
  • Experience

Oppgaven

FNs bærekraftsmål om å halvere det globale matsvinnet per innbygger og redusere avfall i produksjons- og forsyningskjeder innen 2030, legger et betydelig ansvar på dagligvarehandelen og bedrifter som NorgesGruppen.

Årlig kastes 1/3 av all mat i verden, og i Norge alene kastes det mer enn 450 000 tonn spiselig mat hvert år. Det utgjør 84,7 kg per innbygger. 

I 2023 fikk regjeringen forslagene fra Matsvinnutvalget for hvordan vi skal redusere matsvinnet. Ifølge rapporten haster det å få på plass tiltak hvis målet skal nås innen 2030.

Mot 2025 har SPAR satt seg ambisiøse mål om å redusere matsvinnet med hele 70 prosent.

Sammen med Forte Digital ønsket SPAR å utforske hvordan ny digital teknologi og smart bruk av data kunne bidra til redusert matsvinn, bedre kundeopplevelse og økt lønnsomhet.

Årlig kastes 1/3 av all mat i verden, og bare i Norge alene kastes det mer enn 450 000 tonn spiselig mat hvert år. Det utgjør 84,7 kg per innbygger. 

Løsning

Forte Digital har sammen med SPAR utviklet en ny funksjon i SPAR-appen som lar kundene finne nedprisede varer som nærmer seg utløpsdato i de ulike butikkene.

Den nye funksjonen er en videreføring av SPARs prosjekt “restekjærlighet” der de ønsket å utforske hvordan de kunne prise ned og eksponere varer til kundene i butikk. Med den nye løsningen i appen har SPAR nå tilgjengeliggjort dataen fra “restekjærlighets-prosjektet” digitalt for kundene, slik at de ser hvilke varer som er priset ned, per butikk og per varelinje.

Den nye matsvinnløsningen omfatter samtlige SPAR- og EUROSPAR-butikker, og er en del av en større strategi for å redusere matsvinnet i Kjøpmannshuset, som inkluderer SPAR, EUROSPAR, Joker og Nærbutikken – alle kjedene tilhørende NorgesGruppen.

Matsvinnløsningen har bidratt til 8 millioner NOK i økt omsetning av nedprisede varer, sammenlignet med tall fra tilsvarende tidsperiode i 2023.

Resultater

Resultater siden tjenesten ble lansert 13. februar 2024, per mai 2024:

 • 90 000 brukere av tjenesten
 • 240 000 sesjoner av tjenesten
 • 55 prosent returnerende brukere
 • 8 millioner NOK økt omsetning av nedprisede varer, sammenlignet med tall fra tilsvarende tidsperiode i 2023

Kontakt oss

Les vår nye rapport

Omnikanal kundeopplevelse - På kundens premisser