Designdrevet innovasjon:

Fra idé til forretningsverdi

Norske virksomheter står i dag overfor en rekke fremvoksende utfordringer og problemstillinger for å holde seg konkurransedyktig. De må forholde seg til nye trender og bransjeglidninger, møte usikkerhet og konkurranse fra utlandet samt nye krav til bærekraft og sirkulære forretningsmodeller.

I den omstillingen må flere virksomheter tørre å utfordre seg selv og utforske mange muligheter i parallell. Da trenger man en strukturert og metodisk måte å utforske og forme fremtidig verdiskapning på.

Lær mer om hvordan din virksomhet kan jobbe smartere og mer strukturert med innovasjon i vår rapport "Designdrevet innovasjon: Fra idé til forretningsverdi".

Last ned rapporten

Ved å fylle ut skjemaet vil du få tilsendt rapporten på e-post.