Cybersikkerhet

Vi har en helhetlig tilnærming til cybersikkerhet. For å vurdere din virksomhets sikkerhetstilstand stiller vi fire enkle spørsmål.

Forebygging først

I Forte Digital mener vi at cybersikkerhet bør utformes som forebyggende tiltak. Vi mener beslutninger om cybersikkerhetsstyring bør være datadrevetslik at man løpende kan evaluere tilbakemeldinger og tiltak.

Vi oppnår dette ved å tilby tjenester som analyserer viktige deler av cybersikkerhet tilstandendin, ved å levere datadrevet innsikt og anbefalinger. Dette gjør din virksomhet i stand til å prioritere klart, ta gode beslutninger og opprettholde et adaptivt forebygging-først cybersikkerhetsrammeverk som gir nødvendig sikkerhetsmetrikk og tilrettelegger for analyse.

Vår tilnærming

For å vurdere din virksomhets sikkerhetstilstand stiller vi fire enkle spørsmål.

 • Er du sikker?
 • Er du forberedt når et cyberangrep skjer?
 • Er sikkerhetsinvesteringene dine "Fremtidssikre"?
 • Er du i samsvar?

Gjennom kundeinteraksjon og dialog har vi forstått at disse 4 spørsmålene er de grunnleggende spørsmålene som kunder, styrer og ledere søker kvalifiserte svar på.

Våre tjenester

Vi tar opp disse 4 spørsmålene ved å designe og levere tjenester som analyserer grunnleggende, men avgjørende cybersikkerhetshygienefaktorer i din organisasjon, som er;

 1. Ditt selskaps eksterne angrepsflate, gir deg en oversikt over hva mulige angripere også kan se, når de gjør sin etterretning, for å angripe din bedrift.
  1. Dine leverandørers eksterne angrepsflate, gir deg en oversikt over hva mulige angripere også kan se, når de gjør sin etterretning, for å angripe din bedrift via dine 3. parter.
 2. Ditt selskaps e-post sikkerhet.
 3. Din skyinfrastruktur sikkerhet
 4. Sikkerhetstilstanden og kodekvaliteten på dine mest kritiske forretningsapplikasjoner (Kronjuvelene dine).
 5. Ditt selskaps menneskelige risikofaktorer
 6. Din evne til å reagere og handle ved en kritisk drifts- og sikkerhetshendelse

Resultat

Våre analyser presenteres på en måte som sikrer at du evner å handle og prioritere tiltak raskt og effektivt, våre funn er tydelig kategorisert: Kritisk, Høy og Medium, hver kategori med anbefalte tiltak og tidslinje.

Hvorfor Forte Cybersikkerhet?

I Forte Digital tror vi at beskyttelse mot cyberkriminelle krever datadrevne handlinger og anbefalinger. Vår erfaring tilsier at man ofte ikke har tid til å gjennomføreomfattende “compliance-drevne sjekklisteprosjekter”uten at man har etablert en dyp forståelse av statusen på de grunnleggende hygienefaktorer innen cybersikkerhet.

Kontakt oss