Digital tjenesteplattform

Med en digital tjenesteplattform kan man utvikle nye tjenester raskere, og enklere utnytte den store verdien som ligger i en stadig økende mengde data - for å utvikle bedre og mer relevante digitale tjenester.

En IT-arkitektur som gir data verdi

Skal din virksomhet lykkes med digital transformasjon og ny teknologi kreves det gode teknologidrevne forretningsmodeller, effektive arbeidsprosesser og ikke minst et godt datagrunnlag. Mange virksomheter sitter i dag på enorme datamengder som de ikke evner å utnytte på en fornuftig og verdiskapende måte. Skal man få tilgang på denne dataen trenger man en digital tjenesteplattform.

Plattformstrategi i en moderne arkitektur

Mange virksomheter sitter dermed på mye verdifull data som kan tas i bruk på en langt bedre og mer effektiv måte enn man gjør i dag. Slike data kan for eksempel brukes til å utvikle relevante og verdiøkende produkter og tjenester, personalisere kommunikasjon eller predikere fremtidig adferd. Da vil virksomheten få strategiske fortrinn fordi man evner å bruke data i mange av de digitale løsningene.

Bedre utnyttelse og tilgjengeliggjøring av denne dataen, kombinert med utnyttelse av eksterne datakilder vil sørge for at din virksomhet kan ta ut sitt fulle forretningsmessige potensial. Dette kan gjøres ved hjelp av en ny plattformstrategi med en moderne arkitektur som henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer.

Få kontroll på dataene dine

Med en digital tjenesteplattform kan du hente inn og slå sammen data fra ulike systemer til felles datastrukturer, enten til midlertidig lagring eller direkte fra interne systemer når de trengs i en tjeneste. Det er først når du har kontroll på dataene at du virkelig kan starte arbeidet med å utvikle mer relevante og personaliserte tjenester for sluttbrukerne, og samtidig effektivisere og optimalisere interne arbeidsprosesser i virksomheten.

Hvordan fungerer en digital tjenesteplattform?

Med en digital tjenesteplattform kan din virksomhet jobbe kontinuerlig med forbedringer i en åpen og fleksibel arkitektur, fremfor å bli låst inn i en enkeltløsning (publiseringsløsning) hvor alt må byttes ut med jevne mellomrom. En digital tjenesteplattform lar deg dermed tenke mer langsiktig og bygge løsninger som skalerer i fremtiden også.

 • Alle felles data, logikk, søk og informasjon ligger i en felles digital tjenesteplattform
 • Gjør web/brukerløsningene uavhengig av direkte integrasjoner
 • En digital tjenesteplattform sikrer mer stabil drift
 • En digital tjenesteplattform gjør det enklere, raskere og rimeligere å lage nye web/brukerløsninger – gjenbruk av data, logikk, informasjon og søk m.m.
 • Ved å bruke en digital tjenesteplattform oppnår man bedre sikkerhet, unngår duplisering av data, forbedrer datakvalitet, samt åpner muligheter for å dele data mellom kjernesystemer så vel som web/brukersystemer
 • Felles effektiv innloggings/identifiseringsløsninger
 • En digital tjenesteplattform gjør det enklere å tilfredsstille myndighetskrav som GDPR, universell utforming og fremtidig forventning om at man kan enkelt integrere åpne sektorløsninger

Kraften i skytjenester

En digital tjenesteplattform driftes i Microsoft Azure Cloud og støtter derfor skalerbarheten man har i skytjenester. Plattformen bruker også flere av tjenestene i Azure, blant annet for maskinlæring og sikkerhet.

 • Farmasiet

  Farmasiet er Norges største nettapotek. Med en ny e-handelsplattform kan apoteket nå tilby mer personalisert innhold, målrettet markedsføring og kundeopplevelser i verdensklasse.

 • NorgesGruppen

  Med en digital tjenesteplattform kan NorgesGruppen tilby de beste kundeopplevelsene og lojalitetsprogram gjennom Trumf.

 • Flokk

  Flokk er et norsk konsern som er en ledende produsent av kvalitetsmøbler til arbeidsplasser. Vi har bygget en moderne digital plattform som gjør det enklere og raskere å lansere nye digitale tjenester.

Se flere prosjekter

Kontakt oss