UX-audit: Er du klar for det digitale 2024?

Kom i gang med en UX-audit av deres digitale tjeneste

Vet du hva de viktigste initiativene du bør gjør på egen nettside, nettbutikk eller tjeneste er? Ofte sitter man og jobber daglig med oppgaver og mindre endringer og ser ikke skogen for bare trær.

Vi kan hjelpe deg å løfte blikket og vurdere om dine brukere blir godt nok ivaretatt. La våre eksperter vurdere en digital løsning eller tjeneste, og få en liste med hovedfunn/forbedringspunkter for videre prioritering og utvikling.

Hva er en UX-Audit?

Målsetningen med en ekspertevaluering er å gjennomgå et digitalt produkt eller tjeneste for å identifisere smertepunkter og forbedringspunkter. En av våre eksperter på brukeropplevelse gjør en gjennomgang av deres digitale produkt eller tjeneste og gjennomfører en helhetlig vurdering av brukervennligheten av løsningen.

Basert på kartleggingen oppsummerer vi hovedfunn og tydeliggjør vi hvilke tiltak som er mest lønnsomme å prioritere opp mot alvorlighetsgrad og en kost / nytte-vurdering.

En ekspertevaluering er en verdifull og effektiv måte å identifisere blokkere eller smertepunkter i deres digitale tjeneste, som gir konkrete innsikter og prioriterte tiltak for hvordan forbedre brukeropplevelsen og oppnå ønsket effekt.

Vår tilnærming

  • Oppstartsmøte for å forstå forretningsmålene og målgruppene for tjenesten eller produktet
  • Gjennomføre en helhetlig evaluering av brukervennligheten av løsningen (navigasjon, søk, ytelse, UX prinsipper etc )
  • Konkretisering og prioritering av identifiserte funn (lav, medium, høy)
  • Rapport med anbefaling til forbedringer og tiltak

Leveranse

  • En oppsummering og prioritering av identifiserte funn (kost/nytte)
  • Anbefalinger til hvilke optimaliserende tiltak som kan utbedres på kort sikt
  • Konkrete og prioriterte anbefalinger til forbedringer

 Pris: 40 000

Spørsmål om tjenesten?

Ønsker du en UX-audit?

Vennligst fyll ut informasjonen under, så hører fra oss snart. Beskriv også i korte trekk hva du trenger hjelp med i boksen "Melding".