Christoffer Hernæs: – Vi blir aldri ferdig digitalisert

Teknologi har vært en rød tråd gjennom hele Christoffer Hernæs sin karriere. Samtidig er han tydelig på at man skal være varsom med å forelske seg for mye i teknologi.

– Jeg jobbet lenge med teknologi fra et strategisk ståsted helt til jeg begynte i Sbanken og fikk ansvaret for hele bankens IT-organisasjon og plattform. Der forsvant jeg ned i tech-kaninhullet, og der har jeg blitt værende. Jeg tror aldri jeg skal opp av det hullet fordi det er det jeg trives best med. Teknologi har vært en rød tråd gjennom hele min karriere.

Christoffer Hernæs er et kjent navn for de fleste som jobber innen teknologi og digitalisering. Etter mer enn 10 år i bank og finans leder han nå digitaliseringssatsingen i et av verdens største entreprenørkonserner.

– Vi jobber etter en relativt bred verktøykasse for å nå våre mål. Min enhet har ansvar for digital utvikling, enten det er gjennom egenutvikling eller anskaffelse og innføring av hyllevare, samt porteføljen for investeringer i teknologiselskaper. På den måten kan vi jobbe både organisk og strukturelt og velge den tilnærmingen som er «fit for purpose».

– Et av våre viktigste satsningsområder er utvikling av industriell programvare. Vi ser det er et gap mellom våre behov og hva som er tilgjengelig av hyllevare i markedet. Derfor jobber vi nå målrettet med å utvikle programvare som om det skulle vært kommersielt tilgjengelig for hele bransjen, legger han til.

Forte Digital møter Hernæs på Skanska sitt hovedkontor i Oslo

Nådd et modningspunkt

Ifølge Hernæs har bygg- og anleggsbransjen lenge vært sett på som en digital sinke. Han mener at bransjen nå har kommet til et modningspunkt hvor man kan ta i bruk teknologi i storstilt skala.

– Frem til nylig har vi ikke hatt nok datakraft i lommen til å ta ny teknologi ut på byggeplassen der det skjer, samt at det har lenge vært vanskelig å fange den fysiske verden - der vi faktisk jobber - og oversette det til den digitale verden. Med inntoget av sensorteknologi, datafangst i sanntid og skytjenester har det nå endret seg. IT har gått fra å være en backoffice-funksjon til å bli en helt sentral del av alle byggeprosjekter. Det som nå skjer i vår bransje er ufattelig spennende.

Hernæs er tydelig på at data er avgjørende for å utnytte potensialet som ligger i ny teknologi. Han tror vi bare har skrapt overflaten på hva som er mulighetsrommet innen smart bruk av data.

– Det er helt enorme datamengder som genereres i et bygg- og anleggsprosjekt. Historisk sett har disse vært stuck i ulike siloer, men nå kan vi i større grad bearbeide og se på disse dataene på tvers av enheter og prosjekter. Det er da magien skjer.

Hernæs tror dataplattformer blir avgjørende for suksess.

Avgjørende med dataplattformer

Ifølge en undersøkelse fra McKinsey er bygg- og anleggsbransjen verdens største bransje og utgjør 13 prosent av global BNP. Samtidig er bransjen en av de minst digitaliserte. Hernæs tror ny digital teknologi som sensorikk, digitale tvillinger, kunstig intelligens og maskinlæring vil gi store gevinster for bransjen. Han peker på det å etablere og forvalte en robust og skalerbar dataplattform som avgjørende for suksess.

Viktigheten av datakvalitiet og integritet kan aldri gjentas for ofte.

– Som alle andre følger vi nøye med på hva som skjer innen kunstig intelligens og maskinlæring. Dette er teknologier som kan gi åpenbare gevinster også i vår bransje, enten som et verktøy for effektivisering av prosesser, bearbeidelse av store mengder tekst eller et verktøy for å ta bedre beslutninger. Samtidig er teknologier som IoT, sensorikk og digitale tvillinger på full fart inn i bransjen. Data er den viktigste ressursen vi har for å gi støtte til automatisering av repetitive prosesser og ikke minst for å kunne utforske utstrakt bruk av maskinlæring og kunstig intelligens.

Om dataplattform

En dataplattform er i denne konteksten forstått som en fleksibel IT-arkitektur som gir et rammeverk for innsamling, lagring, analyse og styring av store datamengder i en bedrift eller organisasjon. Plattformen kan bestå av flere komponenter, inkludert databaser, datavarehus, datalagringssystemer, analyseverktøy, programvare for maskinlæring og kunstig intelligens, samt verktøy for dataintegrasjon og -administrasjon. Disse komponentene er vanligvis integrert i et helhetlig økosystem som kan håndtere store mengder data fra ulike kilder og formater.

Må ikke glemme brukeropplevelsen

Hernæs var en av mange foredragsholdere på Forte Digitals konferanse RELEVANS i 2023. Her tok han til ordet for at mange glemmer brukeropplevelsen når man snakker om ny teknologi og digitalisering.

– Data og ny spennende teknologi er selvsagt viktig når man jobber med digitalisering. Men man skal ikke glemme brukeropplevelsen. Mange kan sikkert kjenne seg igjen i at man har en forventing til gode brukeropplevelser på privaten, men når man kommer på jobb så skal alt liksom være så vondt og vanskelig. Dette er særlig viktig å tenke på i vår bransje.

Hernæs forklarer at byggeplasser kan være et krevende sted å jobbe og at må utvikle løsningene som funker ute i felt, både i praksis og operasjonelt.

– Løsningene skal mest sannsynlig ikke brukes på et møterom og kontor som dette her. De skal brukes ute på byggeplass. De skal brukes i høyden, dypt under bakken, hvor det kanskje er mørkt, vått og bråkete. Kanskje man i slike settinger må registrere last av sprengstoff på en app som vi har laget, samtidig som du har hansker på hendene. Da må brukervennligheten være helt “state of the art”. Vi skal lage løsninger som fungerer sømløst med operasjonen man gjør der ute i felt.

Hærnes var en av mange foredragsholdere på Forte Digitals konferanse RELEVANS i 2023.

I vår bransje har det lenge vært en slags vrangforestilling om at vi ikke er et IT-selskap og at vi kun skal kjøpe hyllevare.

Vi blir aldri ferdig digitalisert

I kjølvannet av Arendalsuka 2023 skrev du kronikken “Vi kan ikke synse oss til digital omstilling”. Her skrev du at digital transformasjon ikke er en anskaffelse, men en kontinuerlig prosess. Hva legger du i det?

– I vår bransje som alle andre bransjer som står på spranget av en digital revolusjon har det lenge vært en slags vrangforestilling om at vi ikke er et IT-selskap og at vi kun skal kjøpe hyllevare. Det er i ferd med å endre seg. Vi trenger et annet eierskap til digitaliseringen. Det kan ikke være slik at man går gjennom en anbudsrunde, kjøper et hyllevaresystem, setter pluggen i veggen og forventer at dette vil løse alle dine problemer. Nå handler det om kontinuerlig utvikling. Da må vi få med oss hele organisasjonen. Vi kommer ikke til et punkt hvor vi er ferdig digitalisert.

Hernæs forklarer videre at Skanska har som ambisjon at teknologi og digitalisering skal bli en helt sentral del av kjernevirksomheten.

– Teknologi er ikke lenger en støtteprosess som skal være så billig som mulig, det er integrert del av hvordan vi driver vår virksomhet. Bransjen er ikke helt der enda, men dette er en modningsprosess. Skanska skal være helt i teten når de gjelder digital modenhet.

Hernæs mener digitalisering handler om to viktige ting

Forstå problemet

Hva er ditt råd til andre ledere som vil lykkes med digitalisering?

– Jeg tror det handler om to viktige ting. For det første må man forstå problemet som skal løses. Ikke fall for fristelsen ved å løpe rundt med teknisk løsning på jakt etter et problem.

Og hva er det andre?

– Få med deg menneskene. Å innføre nye digitale teknologier uten å ha tilstrekkelig momentum i organisasjonen kan være en smertefull øvelse. Man må klare å kommunisere hva gevinsten er for den enkelte som skal ta i bruk disse løsningene. Det krever en god dose tålmodighet, at man tørr å pushe på og at man finner en hårfin balanse mellom disse modusene. Hvis det kun skjer endringer når du er i rommet, gjør du noe feil. Endring handler om å bygge momentum og skal fortsette i samme styrke også når du forlater rommet.