Er jeg et forbilde?

Ragnhild Hånde
Forbilder er viktige. De hjelper deg, motiverer deg og inspirerer deg til å sette ambisiøse mål. De kan gå foran og vise vei slik at andre kan å gå etter.

Mangfold er viktig

Opp gjennom livet har man mange små og store forbilder. Man har de store forbildene som man ser på TV og de litt «mindre» forbildene, men kanskje enda viktigere, som storesøstera til venninna di som går to kull over deg eller mamma og pappa.

Alle disse rollemodellene er med på å forme deg, og hjelpe deg med å forstå hva som finnes av muligheter der ute i den store verden.

Jeg jobber i en bransje med relativt lite mangfold. Mangfold er viktig. Ikke bare er det vist at grupper med mangfold er i stand til å se en sak fra flere perspektiver enn en homogen gruppe. Det er også vist at ikke-homogene grupper er smartere i den forstand at de i større grad enn homogene grupper er i stand til å forholde seg til fakta, se en sak fra flere perspektiv og være objektive. Ved å jobbe med folk som er ulik seg selv, vil man i større grad kunne utfordre innarbeidede tankemåter som kan stå i veien for at man kan ta de riktige beslutningene. 

Hvordan skal vi klare å løse fremtidens utfordringer og sikre at vi har de rette folka som utfordrer oss der vi trenger å bli utfordret, slik at vi best mulig kan løse de problemene som vi ikke ennå vet hva er?

I år er jeg finalist i Nordic Women in Tech Awards (NWITA) i kategorien Mentor of the Year. Dette er en pris som deles ut for å løfte frem kvinner i tech-bransjen, slik at de kan få en plass å gå foran, inspirere og være forbilder. Å bli nominert og komme som finalist i NWITA har fått meg til å tenke og reflektere over min egen rolle. Er jeg et forbilde? Kan jeg inspirere andre, både kvinner og menn, til å nå mål de ellers ikke ville satt seg?

Priser og utmerkelser som NWITA er viktige. Viktige fordi de gir en underrepresentert gruppe oppmerksomhet. Viktig for å inspirere. Viktig for å inkludere. Viktig fordi det tvinger frem viktige og kanskje litt ubehagelige diskusjoner. Viktig fordi vi trenger større mangfold for å løse morgendagens problemstillinger.

Jeg er stolt og ydmyk og kanskje litt redd når jeg nå reiser til Island. Jeg er jo bare en jente fra Asker som prøver og feiler og ikke har noe mer ekstraordinært med meg enn at jeg har rødt hår (ca 1% av verdens befolkning har rødt hår). Men jeg har en stor fordel i livet. Jeg har alltid vært omgitt av gode og ambisiøse rollemodeller som har gjort at jeg aldri har tvilt på at jeg kan gjøre hva jeg vil.