Markedsføringens gullstandard: Slik oppnår du maksimal vekst, uten å øke kostnadene

29. Mai 2024 arrangerte Forte Optimize frokostmøte om effektiv bruk av data for å maksimalisere markedsbudsjettet, og mer enn 30 norske bedrifter var representert.

Frokost og faglig inspirasjon

Dagen startet med en god miks av faglig inspirasjon, croissanter og kaffe, der de oppmøtte blant annet fikk lære mer om:

  • Datadrevet, 360 tilnærming til markedsføring
  • Hvordan prioritere (og re-allokere) markedsbudsjettet der det vil gi størst effekt, basert på data og innsikt
  • Hvordan legge til rette for tverrfaglig strategisk og operativt arbeid på tvers av organisasjonen og aktivt støtte opp om selskapets mål

Deltakerne fikk blant annet innblikk i hvordan moderne bedrifter knytter markedsføring, teknologi, design og analyse sammen for å identifisere muligheter gjennom hele kundereisen. Det ble også vist eksempler på hvordan data og analyse har blitt brukt av Forte sine kunder for å prioritere ressurser, budsjetter og tiltak, og resultatene de har oppnådd ved å ta i bruk 360 analyse i sin markedsføring, produkt- og forretningsutvikling.

"Den moderne markedssjefen"

Mot slutten av møtet ble "Den moderne markedssjefen" diskutert. Hva kjennetegner fremtidens markedssjef?

Det ble vist eksempler på kompetanse som er viktig for dagens markedssjef og for fremtidens markedssjef. Fremtidens markedssjef har blant annet evnen til å knytte sammen teknologi og kommunikasjon, har en brennende interesse for å forstå kundene sine, og er lidenskapelig opptatt av både kvantitativ og kvalitativ data.

AI-teknologi - venn eller fiende for dagens markedsførere?

Frokostmøtet ble avrundet med et innblikk i AI-teknologi som både kan være en markedsførers beste venn og største trussel. Blant annet så vi nærmere på Google SGE, som potensielt kan revolusjonere måten vi finner informasjon via søkemotorer, og vi så på teknologi som kan effektivisere mange tidkrevende prosesser innen optimalisering av nettsider, e-postmarkedsføring og annen kommunikasjon.

De oppmøtte fikk også tilbud om starthjelp for å komme i gang med 360 analyse av sin kundereise og sin kanalmix innen markedsføring og kommunikasjon.

Ønsker du å komme i gang med en 360 mulighetsanalyse? Ta kontakt med agnete.pedersen@forteoptimize.com.

Når arrangeres neste Faglig Frokost?

Vi arrangerer neste Faglig Frokost i august eller september 2024, denne gang også med et begrenset antall plasser. Følg gjerne Forte Digital på e-post eller på LinkedIN for å ikke gå glipp av dette.