Forte Digital hjelper SPAR med å bekjempe matsvinn

Mot 2025 har SPAR satt seg ambisiøse mål om å redusere matsvinnet med hele 70 prosent. Et av tiltakene for å nå dette målet er implementeringen av en ny funksjon i SPAR-appen.

– En av de største utfordringene vi har i samfunnet er at vi kaster for mye mat. Det gjelder ikke bare forbrukeren, men også i butikk, sier Martin Munthe-Kaas, markedssjef i SPAR.

Munthe-Kaas henviser til FNs bærekraftsmål om å halvere globalt matsvinn per innbygger og redusere matavfall i produksjon- og forsyningskjeder innen 2030. I samarbeid med Forte Digital har SPAR nylig introdusert en ny funksjon i SPAR-appen som lar kundene finne nedprisede varer som nærmer seg utløpsdato i de ulike butikkene. Han tror løsningen vil bidra til redusert matsvinn.

– Vi startet et prosjekt som vi kalte “restekjærlighet” for en del år siden. Her så vi på hvordan vi kunne prise ned og eksponere varer til kundene i butikk. Nå har vi tilgjengeliggjort denne dataen digitalt for våre kunder slik at de ser hvilke varer vi har priset ned, per butikk og per varelinje. Dette er ikke en revolusjonerende løsning i seg selv, men det sier noe om hva man kan få til med digitale løsninger når man har kontroll på dataen. Vi håper at det vil bidra til en bedre kundeopplevelse og et redusert matsvinn.

Munthe-Kaas forklarer at den nye matsvinnløsningen omfatter samtlige SPAR- og EUROSPAR-butikker, og er en del av en større strategi for å redusere matsvinnet i Kjøpmannshuset, som inkluderer SPAR, EUROSPAR, Joker og Nærbutikken – alle kjedene tilhørende NorgesGruppen.

Martin Munthe-Kaas, markedssjef i Spar.

Haster å få på plass tiltak

Tidligere i vinter fikk regjeringen forslagene fra Matsvinnutvalget for hvordan vi skal redusere matsvinnet. Ifølge rapporten haster det å få på plass tiltak hvis målet skal nås innen 2030.

Private husholdninger står nemlig for rundt halvparten av matsvinnet i Norge. I 2020 ble det for eksempel kastet 84,7 kilo mat per innbygger i landet. Særlig to tiltak fremheves av Matsvinnsutvalgets 33 foreslåtte tiltak:

  • Styrke og utvide den eksisterende bransjeavtalen, slik at offentlige virksomheter blir med.
  • Alle som jobber med mat, skal vurdere sitt eget matsvinn.

Det er estimert at tiltakene som utvalget foreslår har et samlet potensial tilsvarende 340 000 tonn, hvilket tilsvarer 75 prosent reduksjon av det kartlagte matsvinnet. Av denne reduksjonen er ca. halvparten forventet å oppnås i husholdningene, mens en femtedel vil oppnås i dagligvarehandelen og en femtedel i matindustrien.

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO, ledet utvalget ønsker tiltak som butikker som Spar og flere andre aktører nå gjør velkommen.

– Det er bra at aktørene i verdikjeden for mat lar seg inspirere av Matsvinnutvalgets innstilling, hvor blant annet nedprising av varer er et av de regulatoriske forslagene. Vi ønsker velkommen alle initiativer som bidrar til å øke sannsynligheten for at mat i butikkhyllene blir solgt, helst til full pris, men også nedpriset. Kreative løsninger som dette, sammen med mer strukturelle grep, bidrar til at får god fart til å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030, sier Brubakk.

Petter Haas Brubakk er Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke
Bilde: Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

Viser kundenes klimaavtrykk

En ny Norstat-undersøkelse viser at to av tre nordmenn ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket sitt. Halvparten av de spurte svarer at de kan tenke seg å endre matvanene sine i mer klimavennlig retning, men under 10 prosent føler at de har god informasjon om hva som er klimavennlig mat.

Forte Digital har siden 2017 vært strategisk partner med NorgesGruppen og har hjulpet dagligvarekjempen med flere av sine bærekraftsatsninger. En av disse er den digitale tjenesten “Klimainnsikten” i Trumf-appen. Den gir brukerne av appen oversikt over eget utslipp basert på handlevaner i NorgesGruppens kjeder og er omregnet til CO₂-ekvivalenter - som er en enhet som brukes i klimagassregnskap.

Klimaavtrykket som vises i Trumf-appen er et gjennomsnitt basert på kundens innkjøp av matvarer.

Kristin Bigseth, daglig leder i Trumf, tror data er avgjørende for å skape nyttige og relevante tjenester som kan hjelpe kundene med å ta mer bærekraftige valg.

– Gjennom klimatjenesten i Trumf får medlemmene innsikt i eget forbruk og kan på den måten være med på å redusere eget klimaavtrykk. Det er et viktig tiltak for at vi kan bidra til økt fokus på bærekraft og klimaavtrykk.