Kirken velger Forte Digital som strategisk partner

Pressemelding:

Forte Digital inngår strategisk partnerskap med Den norske kirke. Ble rangert og prioritert som nummer én av 14 ulike leverandører.

I løpet av de siste årene har Den norske kirke intensivert sitt arbeid med digitalisering. Et av de konkrete tiltakene har vært implementeringen av digitalt forhåndsvalg under det nylige kirkevalget. Denne innsatsen fortsetter nå med en ny fireårig rammeavtale til en verdi av 320 millioner kroner.

Anbudsprosessen har åpnet for samarbeid mellom ulike selskaper, noe som har muliggjort flere konsulentselskapers deltakelse i tilbudsprosessen. Som et resultat har syv konsulentselskaper og konstellasjoner nå sikret kontrakt med Den norske kirke. Forte Digital, med blinQ som partner, er ett av disse selskapene.

– Vi har jobbet tett med kirken gjennom det siste året og gleder oss til å styrke samarbeidet ytterligere over de neste årene. Det er gøy å se at kirken virkelig satser på digitalisering som et strategisk initiativ og at vi får lov til å være en del av dette arbeidet fremover, sier Eivind Thorsrud Willard, CCO i Forte Digital.

Eivind Thorsrud Willard er Chief Commercial Officer i Forte Digital

Rangert som nummer én

Forte Digital ble rangert og prioritert som nummer én av 14 ulike leverandører. Som strategisk partner med kirken skal Forte Digital jobbe på en rekke ambisiøse digitaliseringsprosjekter. Magnus Hvalvik, digitaliseringssjef i Den norske kirke ser frem til videre samarbeid med Forte Digital.

– Forte Digital leverte et godt tilbud med solid teknisk kompetanse og god forståelse for oppdrag og mål. Kirkens digitaliseringsvisjon er «tilgjengelig kirke» og vi ser frem til videre samarbeid med Forte Digital for å skape en mer tilgjengelig kirke, sier Hvalvik.

Magnus Hvalvik er digitaliseringssjef i kirken

Fokus på produkt og tverrfaglighet

De kommende årene er det flere initiativ som står i fokus, blant annet medlemsregisteret, nettsidene, arrangementsportalen skjerikirken.no, planverktøy for lokalkirken og felles ansattregister.

Målet med anskaffelsen er å sikre tilgang til strategisk digitaliseringskompetanse samt kapasitet til kirkens produktteam. De siste årene har kirken etablert flere nye fellesløsninger og produktteam, og står midt oppe i et viktig arbeid for å videreutvikle, fornye og samordne enda flere løsninger.

– Måten Den norske kirke jobber på passer svært godt med vår leveransemodell med særlig fokus på produktorientert utvikling i tverrfaglige team. Å skifte fokus fra leveranseområder til produktområder er et viktig prinsipp for tverrfaglig organisering. Det sikrer hastighet og omstillingsevne slik at man får en produkt- og behovsorientert organisering. Her viser kirken at de i det digitale førersetet, sier Willard.

Les Kirkens pressemelding om rammeavtalen her.

Les mer om våre tjenester for offentlig sektor her.