NAF

Relevant informasjon til rett tid på rett sted

Kunde

NAF

Prosjekt

Med en halv million medlemmer er NAF (Norges Automobil-forbund) Nordens største interesseorganisasjon. NAFs nye plattform for naf.no og andre digitale tjenester, legger til rette for at organisasjonen nå kan jobbe målrettet med en ny omnikanalstrategi og ha fokus på verdiskapning, fremfor drift og vedlikehold.

 • År

  2019–pågående

  Fagområder

  • Technology
  • Experience
  • Strategy

Oppgaven

Dagens forbrukere krever digitale produkter og tjenester som er relevante og personaliserte. De forventer å få relevant informasjon på rett sted og til riktig tid – og at denne informasjon en skreddersydd til hver enkelt brukers behov. Trafikanter og bilister er intet unntak.

Med 500.000 medlemmer og 175.000 kunder på NAFs servicesentre årlig har organisasjonen et uttalt mål om å treffe på disse forventningene. Et moderne og personalisert Naf.no står i sentrum for dette målet.

I takt med den helhetlige digitaliseringen av samfunnet innså NAF at deres nettsider ikke var rustet for en helhetlig omnikanalstrategi og at den gamle naf.no-løsningen var kommet til “end-of-life”. Samtidig innså NAF at de brukte mer ressurser på å vedlikeholde eksisterende løsninger fremfor å lage nye tjenester og innhold som ga verdi for medlemmene.

Med Forte Digital som digital partner ønsket NAF å skape en helt ny løsning basert på den nyeste teknologien og med enda større sluttbrukerfokus.

Teknologi og leveranse

NAF har med Forte Digital som samarbeidspartner bygget en ny naf.no-plattform basert på headless CMS-prinsipper. Etter en periode med testing og verifisering ble Sanity.io valgt som innholds- og publiseringsløsning.

Sanity benyttes for innholdsproduksjon, både for rent redaksjonelt innhold (artikler, tester), data fr 3. part, men også for berikelse av informasjon som i utgangspunktet er basert på integrasjon mot underliggende fagsystem eller kilder.

I praksis betyr det at innholdet ligger et sted og vedlikeholdes et sted, slik at det unngås duplikater og ressurskrevende oppdatering av ulike versjoner, fordi Sanity er kanaluavhengig. Det forenkler og effektiviserer arbeidet betydelig. Innholdsplattformen er bygget på toppen av teknologier som skybaserte tjenester, automatisk «build and deploy» og API’er.

Alternative text

Parallelt med utviklingen av plattformen for naf.no har NAF gjennomgått en revitalisering av visuell profil. Forte Digital har, sammen med andre team i NAF, også utviklet et nytt designsystem som sikrer at innholdet og de forskjellige tjenestene får det samme visuelle uttrykket på tvers av alle kanaler og områder i NAF.

Vi har nå fått en løsning som er lite ressurskrevende å drifte. Det har ført til at vi nå kan bruke mer tid å produsere innhold og skape produkter og tjenester som gir verdi for brukeren.

Resultater

Med en ny løsning for naf.no og en digital tjenesteplattform har NAF fått et nytt springbrett for å lykkes digitalt, særlig i arbeidet med innhold og omnikanalopplevelsen. Plattformen legger til rette for at Nordens største interesseorganisasjon nå kan bruke mindre tid og ressurser på vedlikehold, og mer tid på det som virkelig betyr noe: Å skape bedre innhold, produkter og tjenester for sine medlemmer.

Samtidig har det blitt lettere å jobbe mer test- og hypotesedrevet og dermed skape relevante digitale brukeropplevelser. Det ser NAF allerede resultatene av med økt trafikk og høyere Google ranking.

Med utgangspunkt i den nye naf.no og den digitale tjenesteplattformen har NAF blant annet lansert en helt ny elbilguide, med oversikt over alle elbilene i Norge, som utnytter data fra ulike kilder, samt legger til rette for redaksjonell berikelse. På den måten har de automatisert tidkrevende prosesser som å samle inn data manuelt.

Tjenester

Kontakt oss