Daglig leder for Forte Digital i Krakow: – Likhetene i kultur er større enn forskjellene

Dawid Liszka
Dawid Liszka har jobbet med norske selskaper i mer enn 15 år. Han er klar på at norsk og polsk forretningskultur har svært mange likhetstrekk, men det er særlig ett område der forskjellene er store.

Dawid Liszka er daglig leder for Forte Digital i Krakow. Krakow-kontoret, som i dag teller mer enn 80 personer, ble startet samtidig som Oslo-kontoret tilbake i 2017. For Dawid er forretningsmodellen mellom de to kontorene alt annet enn “nearshoring”.

– Vi er ikke en typisk “nearshoring”-organisasjon. Vi jobber for eksempel ofte i kundeprosjekter med team kun bestående av polske utviklere, leveranseledere og designere. En tilsvarende modell tror jeg ikke det er mange andre som kan skilte med.

Forte Digitals kontorer er plassert midt i smørøyet av Krakows gamleby, omringet av gamle, ærverdige bygårder. I kontorlandskapet, som er fordelt på fire etasjer, sitter noen av Krakows beste utviklere og designere. Som leder for mer enn 80 ansatte har Liszka en tydelig ledelsesfilosofi.

– Det høres kanskje ut som en klisjé, men jeg tror at man som leder bør unngå å dyrke én form for lederskap. Slik jeg ser det handler godt lederskap om å finne en god balanse mellom å være drevet av business og mennesker. En god leder lytter, lærer og tilpasser seg underveis. Da må man være ydmyk, ta initiativ og levere på det man lover.

Europas tech-hub

Med mer enn 40 000 IKT-sysselsatte i Krakow anses byen som en av de raskest voksende og mest spennende tech-hub'ene i Europa. Til sammenligning var det i 2019 om lag 56 000 sysselsatte i hele Norge med formell utdanningsbakgrunn innen IKT i følge rapporten “Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover”, som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra blant annet Abelia, IKT-Norge og Digital Norway. Samme kilde oppgir at 45 prosent av norske organisasjoner i privat og offentlig sektor opplever det som vanskelig å fylle de nødvendige IKT-stillingene. 

De siste årene har man dermed sett en tendens til at flere skandinaviske selskaper ser til utlandet for å sikre seg den nødvendige kompetansen.

I følge en rapport fra Harvard Business Review fra 2019 rangerer Polen som det femte mest kompetente arbeidsmarkedet innen IT på verdensbasis. Mer enn 150 utenlandske IT-selskaper har i dag kontorer i Polens kultur- og vitenskapshovedstad. 

– Med verdensledende universiteter, og med en ny, digitalt moden generasjon som nå vokser frem, står Krakow i en særstilling med tanke på IT-kompetanse. Få andre europeiske byer har tilgang på den kompetansen vi har her. Vi opplever også at polske teknologer ønsker å jobbe med Skandinaviske selskaper. Det er et slags kvalitetsstempel, forteller Dawid.

Norsk kultur er for eksempel nokså egalitær, forstått som mindre hierarkisk og mer konsensusorientert.

– Kultur er ikke satt

Liszka, som tidligere har jobbet i og med en rekke amerikanske og skandinaviske software-selskaper, er tydelig på at man må forstå kulturelle forskjeller for å jobbe godt sammen. Han poengterer at mangel på forståelse i verste fall kan føre til misforståelse og frustrasjon i arbeidshverdagen.

– Jeg tror likhetene mellom våre to kulturer er større enn forskjellene. Samtidig er det noen grunnleggende forskjeller i arbeidskultur som man må ta hensyn til.

Har du et eksempel på en konkret kulturforskjell mellom Norge og Polen?

– Norsk kultur er for eksempel nokså egalitær, forstått som mindre hierarkisk og mer konsensusorientert. Polsk arbeidskultur på den andre siden er mer hierarkisk, det er mer fokus på å levere, og det er en forventning om at ledere skal være bestemte på hva de vil de ansatte skal gjøre. Jeg tror den gode blandingen av disse to kulturene har bidratt til at vi har hatt den fantastiske veksten som selskap, og at vi har skapt reell verdi for våre kunder.

Hvilke grep har Forte Digital tatt for å bygge kultur?

– Det viktigste grepet man må gjøre er å erkjenne at det er forskjeller og disse blir til styrker i organisasjonen. Kultur er ikke satt, det er noe vi lærer og kan dermed endres og justeres. At vi har jobbet målrettet med denne kulturbygging tror jeg er en av våre viktigste suksesskriterier.