Fem grep for økt innovasjonstakt

Trine Wandsemb-Troye

Frasen om at i usikre tider må man våge å satse, begynner å bli utslitt. Men hvordan satser man på det ukjente, samtidig som man beholder begge bena godt plantet på jorda?

I februar holdt vi foredrag om jordnære forretningsmodeller på Kampanjes konferanse «Kundeopplevelsesdagen». I foredraget snakket vi blant annet om viktige elementer for å realisere og operasjonalisere innovasjonsprosesser. Å jobbe smart med innovasjon trenger nemlig ikke være rocket science. Magien skapes av et dedikert fokus, smart bruk av data, analyse og innsikt, samt hvordan du pivoterer fra innsikt til realiserbare konsepter og testbare løsninger.

Dette er mine fem grep for økt innovasjonstakt.

1. Kjenn din organisasjon.

Skal du innovere i usikre tider, må du være deg bevisst din egen organisasjon. Hva er deres styrker? Hvordan kan du innovere basert på eksisterende teknologi og eksisterende produkter? Og hvor er det nødvendig å innovere på ukjent grunn?

En innovasjon kan være så god du bare vil, men har du ikke med deg organisasjonen din, blir veien til suksess brattere. Få med deg den gode gjengen din. En endring krever ikke bare endring i porteføljen, det krever endring i tankesett, og kanskje arbeidsmetode. Få med deg topp og tå i organisasjonen på endringsreisen. Det gir deg et stabilt styringsgrunnlag for valg og prioriteringer.

2. Få innovasjon inn i virksomhetsstrategien

En ambisjon for innovasjon bør være en aktiv del av virksomhetens strategi. Det er forskjell på å innovere på eksisterende kjernevirksomhet, sammenlignet med når du skal utforske nye forretningsmuligheter og inntektsstrømmer. Erkjenn at innovasjon for å optimalisere og forbedre kundeopplevelsen, har ulike mekanismer og virkemidler sammenlignetmed når du skal innovere på ukjente områder.

Innovasjon på eksisterende kjernevirksomhet krever at manhar god kjennskap til produkt og teknologi. Å innovere i ukjent terreng bør man ikke la seg påvirke av eksisterende teknologi og portefølje, nettopp for å evne å tenke og teste i bred nok skala.

Osterwalder lanserte nylig AKI (Aspirational key insight) som begrep for denne fasen. Med AKI hevder Osterwalder at vi kan omfavne usikkerheten ved å innhente innsikt, eksperimentere masse og måle kontinuerlig, og at det i begrepet ligger en naturlig forståelse for at det er økt risiko og usikkerhet når man jobber med ukjente faser. 

Når du setter en ambisjon om innovasjon på strategien din, er det også viktig å være seg bevisst på tidshorisonten. Skal du oppnå noe som gir gevinst i morgen, eller ønsker du noe som gjør det levedyktig på lengre sikt?

3. Sett hårete mål og jobb bakover til nåtid

Så enkelt, og likevel så vanskelig. Å vite hva man vil, kan noen ganger være åpenbart. Men hvordan vet du om det er det det rette for din organisasjon? Og hva skal til for å nå dine hårete mål?

Målene må være robuste nok til å tåle en justering. Vi lever i en tid hvor samfunnet endrer seg i et forrykende tempo. Både du og din bedrift må være forberedt på at de strategiske målene må tåle justeringer eller kanskje til og med å bli endret eller forkastet underveis. Nøkkelen er en fin balansekunst mellom hårete og robuste mål. 

Jeg tillater meg å sitere Amy Webb fra et seminar tidligere i vinter; hva skal til for å skape den fremtiden du ønsker?

4. Våg å utforske det ukjente.

Forskning viser at selskaper som bruker tid og ressurser på å utforske nye muligheter, nye inntektsstrømmer, produkter og tjenester er mer innovative. McKinsey sin rapport om å drive vekst i usikre tider gir noen harde fakta;

(...) Å bygge ny business er en av topp fem prioriteter for CEOs i 2022, tross volatilitet i økonomien.

(..) Selskaper som har nyutvikling som topp strategisk prioritet, vokser raskere enn andre bedrifter i samme år.

Det er flere verktøy man kan bruke for å utforske det ukjente. Et fint sted å starte, er å se på hvilke trender som berører egen bransje og andre samfunnsfaktorer som påvirker din bransje og produkter. Hvilke trender er relevante i din bransje? Hvilke teknologiske drivere er særlig viktig og hvordan vil de påvirke virksomhetens strategi, ambisjoner og fremtidig vekst?

Dette er helt avgjørende spørsmål å undersøke for å øke innovasjonstakten.

5. Innover med et kundesentrisk fokus

Kjenn dine eksisterende og potensielle kunder og deres økosystem. Det som trigger kundegruppen til den ene bedriften, er ikke sikkert at trigger kundegruppen til en annen tilsvarende bedrift. 

Vit hva som trigger dine kunder. Hva kjennetegner kundene, hva er viktig og hva er deres digitale preferanser og vaner? Og ikke minst; Er dine kunder modne for ditt nye produkt?

Det er en fordel å være seg bevisst på forskjellene mellom de eksisterende og de potensielle kundegruppene. Er det samme gruppe, eller er de egentlig ganske ulike? Bruk både kvalitativ og kvantitativ innsikt for å utforske det ukjente.

Oppsummert

Oppsummert:

  1. Kjenn din organisasjon
  2. Ta grep om strategi for innovasjon
  3. Sett håretemålogjobbbakoverinåtid 
  4. Kjenn dine eksisterendeogpotensiellekunder 
  5. Våg å utforsk det ukjente

Våg å utforske det ukjente, men unngå at det er en pil ut i horisonten. La oss hjelpe deg med å finne de bærekraftige og levedyktige tjenestene som oppleves attraktive for dine ønskede kundegrupper. 

Har du en idé, eller et produkt og trenger bistand til å implementere det i organisasjonen din? Vi har omfattende erfaring med å drive slike prosesser. Hva som passer best for din virksomhet finner vi ut sammen. Ta kontakt slik at vi sammen kan utforske det ukjenteog se på hvilke muligheter som ligger der for din bedrift. 

Våg å utforske det ukjente, men unngå at det er en pil ut i horisonten. La oss hjelpe deg med å finne de bærekraftige og levedyktige tjenestene som oppleves attraktive for dine ønskede kundegrupper. 

Har du en idé, eller et produkt og trenger bistand til å implementere det i organisasjonen din? Vi har omfattende erfaring med å drive slike prosesser. Hva som passer best for din virksomhet finner vi ut sammen.

Ta kontakt slik at vi sammen kan utforske det ukjente og se på hvilke muligheter som ligger der for din bedrift. 

Kontakt oss

Skal vi bli bedre kjent?

Vi liker kaffe også, og tar gjerne en prat ☕️ Vennligst fyll ut informasjonen under, så hører du fra oss snart.