Vi må snakke mer om verdien rundt business design

Trine Wandsemb-Troye og Anne Gundersen
Trine Wandsemb-Troye er ansatt som ny senior business designer i Forte Digital. Wandsemb-Troye kommer fra stillingen som Teamleder i Knowit Experience.

Wandsemb-Troye har mer enn 11 års erfaring fra konsulentbransjen, blant annet i selskaper som Bekk og Knowit. Hun peker på Forte Digitals satsning på designdrevet innovasjon (business design) som avgjørende for at hun takket ja til tilbudet, Wandsemb-Troye.

– Jeg har fulgt med på Forte fra sidelinjen en god stund. Det er rett og slett et kult selskap. Det Forte har fått til på såpass kort tid er virkelig imponerende, og det er en reise jeg gjerne vil være med på. At de satser tungt på business design appellerte til meg, sier Wandsemb-Troye.

I november 2021 ansatte Forte Digital Anne Gundersen som direktør for konsulentselskapets nye fagområde Business Design. Siden den gang har designmiljøet i Forte Digital vokst med 19 nye designere. 

– Vi er utrolig fornøyde med å ha Trine med på laget. Vi ønsker å skape Norges råeste fagmiljø på Business design i Forte Digital, og med ansettelsen av Trine er vi på riktig vei, sier Gundersen.

– Vi må snakke mer om verdien rundt business design

Business design er en fagdisiplin som i økende grad har fått oppmerksomhet og fotfeste innad i innovasjonsmiljøer. Likevel mener Gundersen og Wandsemb-Troye hele bransjen har en jobb å gjøre for å løfte business design som fagfelt.

Gundersen forklarer at business design er en innsiktsdrevet og praktisk tilnærming til realisering strategi.

– Vi trenger som bransje å snakke mer om verdien rundt business design. Fagdisiplinen er relevant for alle, fordi det handler om få identifisere hvilke løsninger som gir kundeverdi, nye vekstmuligheter og inntektsstrømmer, sier Gundersen.

– Fagdisiplinens styrke ligger i dens naturlige tverrfaglighet. Med business design vektlegger vi både hva som oppleves som ønskelig, hva som gjør noe levedyktig og hva som gjør noe gjennomførbart. Her spiller både teknologi, organisasjon, strategi og ikke minst kundeopplevelse en viktig rolle, legger Wandsemb-Troye til.

Må adoptere fagdisiplinens metodikk

Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er større enn på lenge. Høy prisvekst og økte renter gjør at det blir trangere tider for norske husholdninger. Det spår Nordea i pressemelding fra september. Gundersen peker på at mange virksomheter kan imøtegå usikkerhet, samt nye krav bærekraft og rapportering, ved å adoptere fagdisiplinens metodikk.

– Vi står midt i en krevende økonomisk situasjon i tillegg til at vi skal gjennom store endringer for å kunne nå FNs klimamål 2030. Da er det viktig å tenke kreativt, utforske og identifisere nye muligheter for verdiskapning og vekst på mer bærekraftige måter. Her mener vi business design spiller en sentral rolle.