Forte Digital med flere storsatsinger

Forte Digital
Forte Digital har hatt en enorm vekst i løpet av de fire første årene siden oppstart og har gått fra 0 til 150 ansatte. Nå økes vekstambisjonene ytterligere i selskapet med flere storsatsinger.

I samarbeid med våre kunder har vi hatt stor suksess med å bygge digital produkter og tjenester i tverrfaglige team bestående av designere, teknologer og strategiske rådgivere. Det skal vi fortsette å gjøre også i fremtiden, slik at våre kunder og andre store, ambisiøse virksomheter skal lykkes digitalt.

De ansatte er den største verdien

Vi har fra dag én hatt som mål å være den mest ettertraktede arbeidsplassen for flinke teknologer og designere. Vi er et miljø som er bygget på en kultur som sier «alle for en». Det betyr at vi er løsningsorienterte og pragmatiske i vår tilnærming, både metodisk, med hverandre og i samarbeid med våre kunder. 

– Som leder er jeg opptatt av at vi skal fortsette å ha en åpen og flat struktur, der menneskene, kunnskap og det å skape de beste digitale løsningene står i sentrum. Ansatte i Forte Digital vil alltid være vår største verdi, forteller John Kårikstad.

Storsatsing på teknologi

Vi har frem til nå utelukkende fokusert på Microsoft-teknologi. Men nå lanserer Forte Digital også en satsing på Java og Open Source. Dette er et strategisk grep for å gå tyngre inn i offentlig sektor, der mange av de store virksomhetene har valgt Java og tilsvarende teknologier.

På rekordtid har vi også bygget opp et helt nytt teknologimiljø med over 100 dyktige utviklere og arkitekter, godt hjulpet av vår helt egen teknologidirektør, Monica Beate Tvedt. Monica har siden oppstarten i Forte Digital i for ett år siden tatt en tydelig posisjon om mangfold i bransjen, holdt utallige foredrag både ekstern og internt og ikke minst blitt kåret til én av de 50 viktigste kvinnene i teknologibransjen.

– Jeg valgte å bli en del av Forte Digital på grunn av menneske og det jeg opplevde som en unik arbeidskultur. Den kulturen må vi fortsette å dyrke. Å få lov til å være med og bygge opp det som skal bli et ledende teknologimiljø i Norge er ikke en mulighet man får hver dag, sier Monica Beate Tvedt. 

Eget rekrutteringsbyrå

Siden oppstarten for snart 4 år siden har vi jobbet med en rekke store norske virksomheter. NorgesGruppen, som i 2019 også gikk inn på eiersiden, er i dag den største enkeltkunden. Kongsberg Maritime, OBOS, Farmasiet.no, Dahl Optimera og Flokk er også svært viktige kunder og gode samarbeidspartnere. 

– I 2020 valgte mange å bremse ned. Vi valgte å gi gass. I løpet av fjoråret etablerte vi et eget internt rekrutteringsbyrå, bestående av tre spesialister på rekruttering som jobber for fullt med å få tak i de klokeste hodene. På sikt skal vi styrke denne delen av organisasjonen ytterligere, hvor målet er å hjelpe våre kunder med å rekruttere nøkkelkompetanse innen digitalisering, sier John Kårikstad.

Eivind Langøigjelten leder Forte Digitals rekrutteringsbyrå.

Strategiske kjøp

I tillegg til å fortsette den organiske veksten er vi nå også åpne for å gjøre strategiske kjøp. 

– Vi er allerede i dialog med noen spennende miljøer vi gjerne ser blir en del av oss i Forte Digital. Det er mange mindre og mellomstore teknologiselskaper som sitter på erfaring og kompetanse vi ser etter. Det vil i tur bidra til at vi kan skape enda bedre løsninger og resultater for våre kunder, sier Kårikstad.

Hvilke selskaper vi er i dialog med vil ikke Kårikstad ut med, men han presiserer at det både er snakk om selskaper som er direkte konkurrenter av Forte Digital, og selskaper som kan utfylle den kompetansen som selskapet allerede har i dag.

– Vi liker ikke å snakke om konkrete tall. Vi har vært mer opportunistiske i strategien vår tidligere, og kommer til å fortsette med det. Men vi har en tydelig ambisjon om å være med og konkurrere blant de store innen bransjen vår, legger han til.