Derfor skal du bygge en digital tjenesteplattform

Derfor skal du bygge en digital tjenesteplattform
Forte Digital er stolt samarbeidspartner med noen av Norges største virksomheter. Fellesnevneren for store selskaper som NorgesGruppen og OBOS er at de har valgt å bygge egne digitale tjenesteplattformer. Hvorfor gjør de det? Her er tre gode grunner til hvorfor din virksomhet også bør komme i gang med å bygge en egen digital tjenesteplattform.

Hva er en digital tjenesteplattform?

La oss starte med det viktigste først; hva er en digital tjenesteplattform? Helt overordnet, og nokså forenklet, er en digital tjenesteplattform en moderne og fleksibel digital grunnmur. Denne grunnmuren har noen helt avgjørende egenskaper.

For det første bygges den som en skytjeneste, ved hjelp av Microsoft Azure, Amazon AWS eller Google Cloud. Disse skytjenestene tilbyr deg mye ferdig funksjonalitet som du slipper å utvikle selv. I tillegg er en digital tjenesteplattform basert på en åpen og fleksibel arkitektur, som gjør det mulig å gjøre raske endringer underveis. Og kanskje viktigst av alt: Den støtter datadrevet digital utvikling.

En digital tjenesteplattform er altså en moderne og fleksibel IT-arkitektur. Hvorfor din virksomhet trenger en skalerbar og fleksibel IT-arkitektur kan oppsummeres på følgende måte: 

1. En digital tjenesteplattform sikrer raskere utviklingstakt

Slik jeg ser det står mange virksomheter nå ved et digitalt veiskille. Vi kommer til å se et større skille fremover blant virksomheter som satser riktig på digitalisering, og de som ikke gjør det. Og med riktig mener jeg at man kan tilpasse seg endringer raskt, og ha en rask og effektiv utviklingstakt.

Les mer om våre kundeprosjekter.

Pandemien har forsterket digitaliseringstakten og dermed påvirket konkurransesituasjonen – enten positivt eller negativt. Da er det opp til deg som beslutningstager å ta de rette grepene for å sikre konkurransekraft og gode forutsetninger for videre vekst. Det kan være at du allerede er litt sent ute, det kommer an på konkurrentene dine. Men om du ikke har investert i en moderne og fleksibel digital grunnmur i virksomheten din allerede, bør du raskt ta grep. 

En digital tjenesteplattform legger til rette for raskere digital utvikling gjennom mer gjenbruk og enklere vedlikehold. Du kan ha fokus på å utvikle nye tjenester fremfor å vedlikeholde gamle, og du får en fleksibel og skalerbar løsning du kan vokse sammen med i fremtiden. Det er nå din virksomhet må legge til rette for det som er ukjent - det man ikke vet at man må/vil gjøre i fremtiden. Med en digital tjenesteplattform har din virksomhet tatt et stort skritt i riktig retning for å sikre langsiktig vekst og lønnsomhet. 

Eller som Hilde Andersen-Gott, teknologidirektør i Farmasiet, sier selv: “Med vår digitale tjenesteplattform er vi rustet til å gjøre de tingene som vi enda ikke vet at vi ønsker å gjøre i fremtiden.” 

Dersom du gjør dette riktig, får du også en fleksibel og åpen arkitektur. Og det gjør det enklere å bytte ut kode uten at det får noen store konsekvenser for helheten i det digitale økosystemet ditt. Vedlikeholdskostnadene vil gå ned, og du kan bruke budsjettene og tiden på å utvikle nye tjenester fremfor å holde liv i de gamle.

Desto enklere det er å kunne erstatte gammel kode, desto enklere er det er å gjenbruke kode som allerede er skrevet. I sum gir det en raskere utviklingstakt. En digital tjenesteplattform sikrer denne takten.

Da er det opp til deg som beslutningstager å ta de rette grepene for å sikre konkurransekraft og gode forutsetninger for videre vekst.

Å tilby relevant innhold er ikke så enkelt. Det krever at du kjenner kundene dine og vet nok om de til å kunne kommunisere et relevant innhold til hver enkelt av dem. Og det er det bare nok data som kan hjelpe deg med. Jo bedre du kjenner kundene dine, jo mer relevant kan du være, og jo bedre konverterer du kundene inn i dine salgskanaler. Du har rett og slett blitt datadrevet fordi du sitter på den nødvendige innsikten om kundene dine som tur sørger for at du nå kan gå i gang med en ny digital markedsstrategi, der kundene får relevant innhold til riktig tid og på riktig sted. En digital tjenesteplattform har med andre ord gjort at også din butikk har blitt datadrevet. 

2. En raskere utviklingstakt blir mulig med mindre kompleksitet og mer gjenbruk

Når konkurransen tilspisser seg har du ikke tid til å ha en lavere utviklingstakt enn konkurrentene dine. Men hvordan gjør man det? Svaret er overraskende enkelt: Mindre kompleksitet og mer gjenbruk.

Konkurransen på nett blir tøffere og tøffere for hver dag. Enhver beslutningstager vet at det handler om å utvikle nye tjenester raskere og bedre enn konkurrentene. Tjenestene du utvikler i en digital tjenesteplattform kan være såkalte mikrotjenester. Dette er tjenester som kun gjør en liten oppgave hver. Flere mikrotjenester kan settes sammen til større tjenester som utfører flere oppgaver samtidig.

Disse mikrotjenestene gjøres tilgjengelig via APIer (programmeringsgrensesnitt) for egne digitale løsninger du utvikler for dine brukere, for eksempel kunder, partnere, egne ansatte osv. En digital løsning kan for eksempel være en nettbutikk, en nettside og en mobil applikasjon, eller en intern applikasjon for dine ansatte.

Slike digitale løsninger bygges på toppen av den digitale tjenesteplattformen din, og bruker de tjenestene (mikrotjenestene) som er tilgjengelige i plattformen. Disse tjenestene kan brukes mange ganger i den samme digitale løsningen, eller på tvers av flere ulike digitale løsninger. Det store poenget her er at du gjenbruker tjenestene i den digitale tjenesteplattformen, og slipper å skrive den samme koden flere steder.

3. Det sikrer datadrevne produkter og tjenester

Det er kanskje en klisje, men “alle” snakker om at data er den nye oljen - og da my vi bygge plattformer. Data er rett og slett drivstoffet i digital innovasjon. Men få har gode svar på hvordan man faktisk skal få tak i disse dataene. Utover å representere en fleksibel arkitektur som støtter økt gjenbruk av kode/tjenester, legger en digital tjenesteplattform til rette for at din virksomhet kan bruke data på en smartere måte.

Å være datadrevet er ikke lenger valgfritt for virksomheter som vil lykkes digitalt. Det er en forutsetning. Datadrevne produkter og tjenester kommer til å styre mer av hverdagslivet vårt, industrien kommer til å bli mer datadrevet, og beslutninger vil i økende grad tas på bakgrunn av data. 

La meg trekke frem et eksempel fra varehandelsbransjen. Du driver en nettbutikk, og ønsker å selge mer (hvem ønsker ikke det?). Du må få flere kunder inn i nettbutikken din, og du må selge mer til de kundene som er der. Det beste er selvsagt at kundene finner nettbutikken din selv, eller kommer inn via et søk på Google. Men du må nok regne med å gjøre mer enn det for å øke salget ditt. Du må reklamere for produktene dine. Og da er det stort sett digital markedsføring som gjelder. 

Så, tenkt på hvor mye reklame du mottar i løpet av en dag, enten når du er på Facebook, Instagram, i en video på VG eller som mail. Hvor mye av dette opplever du som relevant for deg og noe du velger å klikke deg inn på? Det gjelder en svært liten prosentandel av all den reklamen du mottar hver dag. All forskning og erfaring, viser at relevant innhold konverterer bedre enn generelt innhold. Dersom du ser en reklame, eller får et godt tilbud, for noe du trenger, er sjansen mye større for at du klikker på reklamen enn om det er for noe du ikke opplever som relevant for deg. 

Tre gode grunner til å bygge en digital tjenesteplattform

Det er altså tre svært gode grunner til å bygge en digital tjenesteplattform. Plattformen:

  1. Sikrer en raskere utviklingstakt og dermed økt konkurransekraft.
  2. Åpner opp for økt gjenbrukbarhet og fører til mindre kompleksitet
  3. Gjør virksomheten til en datadrevet virksomhet.