Forte Digital lander Frontline som kunde

Frontline, et av verdens største tankrederier, inngår strategisk partnerskap med Forte Digital. Konsulentselskapet skal hjelpe rederikjempen med å utnytte potensialet som ligger i en rekke fremvoksende teknologier. 

– Forte Digital er et bransjeledende selskap innenfor sitt område. Vi har fått en teknologi- og digitaliseringspartner som har skapt gode resultater for noen av Norges største virksomheter. Vi ble særlig imponert over deres tilnærming til dataplattformer og smart bruk av data, sier Marius Aasen i Frontline.

John Kårikstad, CEO i Forte Digital, gleder seg til å jobbe med flere spennende digitaliseringsprosjekter sammen med et av verdens mest moderne tankrederier.

– Vi er svært fornøyde med å få denne tilliten fra Frontline og gleder oss til å bygge videre på mye av arbeidet som allerede er gjort. Shippingindustrien er i endring og står overfor en rekke nye spennende muligheter og utfordringer. Økt digitalisering og smartere bruk av data ved hjelp av dataplattformer, vil gi Frontline økt konkurranse- og innovasjonskraft og mer fleksibilitet, sier Kårikstad.

Lær mer om Frontlines nye dataplattform på vårt frokostseminar.

Fra venstre: Petter Schultz, Head of Cloud Platforms i Forte Digital, Marius Aasen, Head of Decarbonization & Digitalization i Frontline, John Kårikstad, CEO i Forte Digital.

Satser på dataplattformer 

Ny teknologi som IoT, kunstig intelligens (AI), digitale tvillinger og prediktiv modellering har de siste årene skutt fart i shippingindustrien. Samtidig må stadig flere aktører i bransjen også forholde seg til nye krav knyttet til sikkerhet og bærekraft.

Marius Aasen har ambisjoner om å bruke data for å løse noen av disse utfordringene. Han mener dataplattformer er nøkkelen. 

– Før man i det hele tatt kan tenke på å ta i bruk ny og spennende teknologi som maskinlæring eller AI må man få kontroll på egne data ved å bygge en sterk digital grunnmur. Sammen med Forte Digital har vi bygget en dataplattform som legger til rette for at vi kan utforske og ta i bruk all den fantastiske teknologien som nå skyter fart i vår bransje. For vår del kan det for eksempel handle om å automatisere manuelle oppgaver, effektivisere rapportering eller jobbe smartere med innovasjon, sier Aasen.

Forte Digital skal hjelpe Frontline med å nå sine bærekraftsmål.

Digitize to decarbonize 

Aasen, som er Head of Decarbonization & Digitalization tror at smart bruk av data og ny digital teknologi vil hjelpe Frontline med å møte fremtidige klimakrav på en kostnadseffektiv måte.

– Vi må fokusere på effektivisering og energibesparelse før vi ser på alternative energikilder. Vi jobber nå med å implementere vår “digitalize to decarbonize strategy”. Her bruker vi data aktivt for å kontrollere, redusere og rapportere Co2-utlipp fra vår flåte. Dataplattformen vi har bygget vil bli avgjørende i dette arbeidet. 

Frontlines flåte er den mest moderne tankflåten på vannet med en gjennomsnittsalder på ca. 5 år. Dette gjør den til en av de yngste og mest energieffektive flåtene i bransjen. Frontline fokuserer på å optimalisere operasjon, drift og teknisk vedlikehold gjennom smart bruk av data og mener at dette blir essensielt for å møte krav fra investorer, banker, forsikringsselskaper og reguleringer de neste 5 årene.